Kort steg till universitet och högskola

Bakom stiftelsen som driver Einar Hansengymnasiet står Lunds universitet. Vi har tät kontakt med den akademiska världen, och redan från start lär du dig studieteknik som gör dig väl förberedd för högre studier.

Kort steg till universitet och högskola på Einar Hansengymnasiet

Alla lärare arbetar aktivt i kurserna med att bygga broar mellan samhället och skolan. Det görs genom olika studiebesök och gästföreläsningar.

Vi vill hjälpa eleverna att utveckla en valkompetens. I alla årskurser genomför skolan under höstterminen en “Temadag - Yrken” där yrkesverksamma bjuds in för att berätta om sina utbildningar och yrken för eleverna. Inför denna dag ber vi eleverna berätta om vilka yrken de vill veta mer om.