Frågor och svar

Här hittar du svaret på de vanligaste frågorna om våra utbildningar på Gotlands Tonsättarskola. Hittar du inte svaret på din fråga så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Måste jag kunna noter för att söka utbildningen?

Nej. Vi har inget krav på notkunskaper för att komma in. Däremot jobbar vi med noter under utbildningen. Studierna inleds därför med en intensivkurs i notation för att alla ska få en god teoretisk grund att stå på, och de teoretiska kunskaperna fördjupas sedan under utbildningen.

Vid antagningarna görs ett prov i musikteori. Men provet är framför allt diagnostiskt och hjälper oss på skolan att förstå våra nya studerandes behov. På så sätt kan vi förbereda oss pedagogiskt på bästa sätt. Provet i musikteori är aldrig avgörande för om du antas eller inte.

Hur mycket förkunskaper krävs?

Det viktigaste är att du som sökande önskar utveckla ditt komponerande och att du är öppen och intresserad av musikens konstnärliga aspekter. Utöver detta ställer vi inga särskilda eller specifika krav på förkunskaper. Konstnärsskap och komponerande kan se väldigt olika ut och på skolan kommer du att få alla de verktyg du behöver för att utveckla din musik.

Vilken musikalisk bakgrund behöver jag ha för att söka, är det nån särskild musikalisk genre ni prioriterar?

Våra studerande kommer från vitt skilda musikaliska bakgrunder som exempelvis klassisk musik, olika elektroniska genrer, jazz, folkmusik, singer songwriter, pop, rock, hårdrock, experimentell musik och ljudkonst. På skolan ser vi denna mångfald som en fantastisk tillgång som hjälper oss alla att vidga uppfattningen om vad musik och musikskapande kan vara. Gemensamt för alla som studerar på skolan är en öppenhet och en önskan om att konstnärligt utveckla sin musik och sitt komponerande. Många som söker sig till oss längtar också efter att få komponera för riktiga musiker och att få sin musik framförd, en önskan som går i uppfyllelse på Tonis.

Skolans lärare har konstmusiken, i all sin rikedom, som expertområde men bottnar också i många andra musikaliska genrer. Det är dock inom den konstmusikaliska traditionen som undervisningens kärna ligger och det är här vi kan erbjuda djupgående kunskaper, kunskaper som du sen kan använda oavsett vilken musikalisk väg du väljer i framtiden.

Vad kostar det att gå på Gotlands Tonsättarskola?

Våra utbildningar är belagda med en avgift. I anslutning till skolstart faktureras avgiften terminsvis och du har möjlighet till delbetalningar upp till 4 ggr/termin. Avgiften skall vara erlagd i sin helhet då utbildningen avslutas.

Avgiften är 38.000 kr per läsår på Kompositionslinjen och 40.000 kr på Komposition – Fri konst. Du som är berättigad till studielån kan söka ett merkostnadslån från CSN som täcker elevavgiften.

Finns det någon anmälningsavgift?

När du väl har antagits till utbildningen ska du bekräfta din plats. Detta gör du genom att betala in 1.000 kr, som en del av utbildningens totala avgift. När du har betalt din anmälningsavgift har du accepterat din utbildningsplats och vi ber dig observera att din anmälan är bindande.

Får jag ta studielån under utbildningen?

Ja. Kompositionslinjen berättigar till studiemedel inom kvoten A3 vilket är samma kvot som exempelvis folkhögskolorna. Komposition – Fri konst har studiemedel inom kvoten B1 vilket är samma kvot som högskolor och universitet. Inom båda kvoterna kan du också ta ett så kallat merkostnadslån för att finansiera studerandeavgiften.

Hur går det till att söka? Kan jag göra antagningsproven på distans?

Du ansöker online via yh-antagning.se senast den 15 april. Direktlänk till ansökan hittar du under Ansökan här på vår hemsida. På yh-antagning.se registrerar du ett användarkonto. Väl inloggad framgår det tydligt vilka uppgifter och handlingar vi behöver för att kunna behandla din ansökan.

Med ansökan bifogas tre konstnärliga arbetsprover. Arbetsproverna laddas upp på yh-antagning.se och kan bestå av exempelvis ljudfiler, noter eller filmer. Det går också bra att skicka in både ljudfil och noter på samma komposition.

Först sker en behörighetsprövning. För att vara behörig krävs genomgången gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande. Skulle formella behörighetsdokument saknas kan vi ändå förklara dig behörig om vi bedömer att du ändå kan tillgodogöra dig utbildningen. För att bli behörig krävs också godkända konstnärliga arbetsprover. Och på Komposition – Fri konst, 40 veckor även en godkänd projektbeskrivning.

Alla behöriga sökande kallas till antagningsprov. Antagningsproven sker på distans. Kompositionslinje, 80 veckor har följande fyra provmoment: kompositionsprov, analysuppgift, musikteoriprov och intervju. Komposition – Fri konst har två provmoment: musikteoriprov och intervju.

Här kan du läsa mer om hur de olika provmomenten går till och vad som bedöms i de olika momenten.

Hur ska jag tänka när jag väljer ut konstnärliga arbetsprover?

Välj arbetsprover som du själv är nöjd med och som du tycker representerar din musik på ett bra sätt. Om du vill skulle du också kunna välja ett arbetsprov som kanske pekar i en riktning som du skulle vilja fortsätta att utveckla här på Gotlands Tonsättarskola.

När genomförs antagningsproven?

Till Kompositionslinjen genomförs antagningsproven den 25-26/5 2024. Antagningsproven till Komposition – Fri konst genomförs tidigare under maj månad. Exakta datum meddelas senare.

När får jag besked om jag kommit in?

Besked ges inom en vecka efter avslutade antagningsprov.

Kan jag ångra mig?

Skriftlig avanmälan skall vara Folkuniversitetet tillhanda senast 21 dagar innan respektive utbildnings skolstart. Anmälningsavgiften återbetalas ej. Vid avanmälan senare en en vecka före kursstart debiteras utbildningens totala avgift. Samma sak gäller om utbildningen avbryts under pågående läsår.

Vid tvist hänvisar vi till ARN (Allmänna reklamationsnämnden), vi följer alltid deras rekommendationer.

Vad händer om jag måste avbryta utbildningen på grund av sjukdom?

Om du måste avbryta din utbildning på grund av långvarig sjukdom (styrkt med läkarintyg) debiteras du för den undervisning som ägt rum innan skriftlig avanmälan inkommit till Folkuniversitetet samt en administrationsavgift om 10% av utbildningens totala avgift.

Kan jag gå utbildningen om jag inte pratar svenska?

Gruppundervisning och undervisning i helklass sker på svenska. Det blir därför svårt att tillgodogöra sig utbildningen om du inte pratar svenska. Individuella lektioner i komposition kan dock ske på engelska.

Är det lätt att hitta boende i Visby?

Både ja och nej. Det är lätt att hitta boende under höst, vinter och vår då det är lågsäsong. Då står många lägenheter och hus tomma och hyrs ut till bland annat studerande. Här har antagna till Gotlands Tonsättarskola en fördel framför antagna till exempelvis Uppsala universitet, Campus Gotland eftersom vi är först med antagningsbesked vilket gör att de som antas till Tonis är så att säga först på bollen. De flesta av våra studerande bor nära skolan, i eller strax utanför den gamla innerstan.

Under sommaren när det är högsäsong är det å andra sidan mycket svårt att hitta bostad eftersom priserna då stiger kraftigt.

Vad kan jag göra efter utbildningen?

Kompositionslinjen förbereder de studerande för högre utbildning i komposition. Ca 90 % av våra studerande som söker vidare antas till kompositionsutbildning på musikhögskola eller motsvarande. Det finns också de som i stället väljer att jobba efter utbildningen, exempelvis med spelmusik, filmmusik, musikproduktion, teatermusik, musik till dans eller helt enkelt frilansa som kompositör eller arrangör. En del har sökt andra utbildningar inom andra musikområdet så som musikproduktion, musiker, musiklärare, kyrkomusiker, dirigent eller filmmusik. Och så finns det de som valt att göra något helt annat och i stället fortsätta med musiken som fritidssysselsättning. 

Komposition – Fri konst har en mer fortbildande karaktär där många av våra studerande tagit en ettårig studiepaus från yrkeslivet för att förkovra sig inom komposition. Många fortsätter efter utbildningen i sitt tidigare yrke men berikade med nya kunskaper att omsätta i sin praktik. Det är också vanligt att studerande på Komposition – Fri konst får smak för komponerandet och väljer att fortsätta studera ett eller två år till på Tonis, alternativt söka kompositionsutbildning på musikhögskola eller motsvarande.

Kan jag komma och besöka skolan?

Självklart, du är välkommen att besöka skolan när det passar dig, och även delta i ett kompositionsseminarium.


Vi reserverar oss för eventuella ändringar till följd av omständigheter som Folkuniversitetet inte råder över.