Frågor och svar

Här hittar du svaret på de vanligaste frågorna om våra utbildningar på Gotlands Tonsättarskola. Hittar du inte svaret på din fråga så är du alltid välkommen att kontakta oss.


Får jag studielån?

Folkuniversitetets kompletterande utbildningar står under statlig tillsyn och är studiemedelsberättigande, vilket innebär att du kan söka studiemedel för ditt uppehälle samt extra lån till utbildningsavgiften (s k merkostnadslån).

Observera att du kan få studiemedel tidigast från vecka 27 det år du fyller 20. Före det kan du bara få studiehjälp. Läs mer på www.csn.se och ta reda på vilka möjligheter du har till studielån.

  • Kompositionslinjen är placerad inom kompletterande utbildning i gymnasieförordningen A2
  • Komposition - fri konst är placerad inom högskolakvoten B1


Finns det någon anmälningsavgift?

När du väl har antagits till utbildningen ska du bekräfta din plats. Detta gör du genom att betala in 1.000 kr, som en del av utbildningens totala avgift. När du har betalt din anmälningsavgift har du accepterat din utbildningsplats och vi ber dig observera att din anmälan är bindande.


Vad kostar det att gå på Gotlands Tonsättarskola?

Våra utbildningar är belagda med avgift. I anslutning till skolstart faktureras avgiften terminsvis och du har möjlighet till delbetalningar upp till 4 ggr/termin. Avgiften skall vara erlagd i sin helhet då utbildningen avslutas.

Avgiften är 38.000 kr per läsår på Kompositionslinjen och 40.000 kr på Fri konst. Du som är berättigad till studielån kan söka ett merkostnadslån från CSN som täcker elevavgiften.


Kan jag ångra mig?

Skriftlig avanmälan skall vara Folkuniversitetet tillhanda senast 21 dagar innan respektive utbildnings skolstart. Anmälningsavgiften återbetalas ej. Vid avanmälan senare en en vecka före kursstart debiteras utbildningens totala avgift. Samma sak gäller om utbildningen avbryts under pågående läsår.

Vid tvist hänvisar vi till ARN (Allmänna reklamationsnämnden), vi följer alltid deras rekommendationer.


Vad händer om jag måste avbryta utbildningen p g a sjukdom?

Om du måste avbryta din utbildning p g a långvarig sjukdom (styrkt med läkarintyg) debiteras du för den undervisning som ägt rum innan skriftlig avanmälan inkommit till Folkuniversitetet samt en administrationsavgift om 10% av utbildningens totala avgift.


Finns studiebostäder i anslutning till skolan?

Det finns gott om små lägenheter att hyra i Visby under läsåret. Under sommaren höjs hyrorna eftersom Visby är ett mycket attraktivt semestermål.


Kan jag komma och besöka skolan?

Självklart, du är välkommen att besöka skolan när det passar dig, och även delta i ett kompositionsseminarium.


Vi reserverar oss för eventuella ändringar till följd av omständigheter som Folkuniversitetet inte råder över