Utbildningar

På Gotlands Tonsättarskola kan du välja mellan heltidsutbildningarna Kompositionslinjen, 2 år och Komposition Fri konst, 1 år. Båda utbildningarna berättigar till studiemedel.