Anmälningsvillkor

Anmälningsvillkor för Folkuniversitetets konst- och kulturutbildningarläsåret 2020/2021.

Följande anmälningsvillkor gäller för Folkuniversitetets Konst- och kulturutbildningar.

Antagning
När du skriftligt tackat ja till erbjuden utbildningsplats är din anmälan bindande och du är garanterad en plats i utbildningen.

Avgift
Våra utbildningar är belagda med kursavgift varav administrationsavgiften om 2000 kr är en del. Administrationsavgiften faktureras i anslutning till att antagningsbesked skickas ut. Kursavgiften faktureras vid skolstart terminsvis, ca två veckor in på respektive termin. Avgiften ska vara betald i sin helhet då utbildningen avslutas.

Studiefinansiering/CSN
Folkuniversitetets högskoleförberedande utbildningar står under Myndigheten för Yrkeshögskolans tillsyn och är studiemedelsberättigande. Utbildningen berättigar dig att söka studiemedel för ditt uppehälle samt extra lån till utbildningsavgiften från CSN (så kallat merkostnadslån). 

Avanmälan
Skriftlig avanmälan ska vara Folkuniversitetet tillhanda senast 21 dagar innan respektive utbildnings skolstart. Administrationsavgiften återbetalas ej. Vid senare avanmälan debiteras utbildningens totala avgift. Om du måste avbryta din utbildning på grund av långvarig sjukdom (styrkt med läkarintyg) debiteras du för de sammankomster som ägt rum fram till det datum läkarintyg är utfärdat, samt 10 % av utbildningens totala avgift. Vid avanmälan på grund av andra skäl debiteras utbildningens totala avgift.

Vid tvist hänvisar vi till ARN (Allmänna Reklamationsnämnden), vi följer alltid deras rekommendationer.


Vi reserverar oss för eventuella ändringar till följd av omständigheter som Folkuniversitetet inte råder över.