Anmälningsvillkor

Anmälningsvillkor för Folkuniversitetets konst- och kulturutbildningar läsåret 2023/2024.

Följande anmälningsvillkor gäller för Folkuniversitetets Konst- och kulturutbildningar.

Antagning
När du skriftligt tackat ja till erbjuden utbildningsplats är din anmälan bindande och du är garanterad en plats i utbildningen.

Avgift
Våra utbildningar är belagda med kursavgift varav administrationsavgiften om 1000 kr är en del. Administrationsavgiften faktureras i anslutning till att antagningsbesked skickas ut. Kursavgiften faktureras vid skolstart terminsvis, ca två veckor in på respektive termin. Avgiften ska vara betald i sin helhet då utbildningen avslutas.

Studiefinansiering/CSN
Folkuniversitetets högskoleförberedande utbildningar står under Myndigheten för Yrkeshögskolans tillsyn och är studiemedelsberättigande. Utbildningen berättigar dig att söka studiemedel för ditt uppehälle samt extra lån till utbildningsavgiften från CSN (så kallat merkostnadslån). 

Avanmälan
Skriftlig avanmälan ska vara Folkuniversitetet tillhanda senast 21 dagar innan respektive utbildnings skolstart. Administrationsavgiften återbetalas ej. Vid senare avanmälan debiteras utbildningens totala avgift. 

Om du måste avbryta din utbildning på grund av långvarig sjukdom gäller följande: Du ska inkomma med ett läkarintyg som styrker att du inte kan fullfölja dina studier på den specifika utbildningen. Intyget bifogar du i skriftlig avanmälan till skoladmin@folkuniversitetet.se. Du debiteras då för de sammankomster som ägt rum fram till dess avanmälan är oss till handa samt 10% av utbildningens totala avgift. Vid avanmälan på grund av andra skäl debiteras utbildningens totala avgift.

Vid tvist hänvisar vi till ARN (Allmänna Reklamationsnämnden), vi följer alltid deras rekommendationer.


Vi reserverar oss för eventuella ändringar till följd av omständigheter som Folkuniversitetet inte råder över.