Historia

Gotlands Tonsättarskola startades 1995 med prof. Sven-David Sandström som konstnärlig ledare.

Tonsättarnas hus i Visby

Ramon Anthin, Peter van Tour och kultursekreteraren Olof Gibson kom tillsammans på idén att starta kurser i komposition i Visby. För det behövdes en huvudman och Olof Gibson föreslog Folkuniversitetet. Under det första mötet med Folkuniversitetets rektor Barbro Möller förordade Barbro att man skulle sikta högre och helt enkelt starta en kompositionsutbildning.

Förberedelserna för den nya skolan började, Ramon och Peter skrev kursplaner. Ramon blev utbildningsledare och kontaktade prof. Sven-David Sandström som tackade ja till att bli konstnärlig ledare och lärare i komposition.

Hösten 1995 startade Gotlands Tonsättarskola. I december genomfördes den första elevkonserten kallad Musikalisk Vernissage. Landshövding Torsten Andersson invigningstalade.

Sven-David Sandström undervisade i komposition fram till 1999 då han blev professor i Bloomington, Indiana, USA. Han utsågs då till Förste Gästprofessor på Gotlands Tonsättarskola och återkom med jämna mellanrum ända fram till sin död 2019. Från 2023 innehas titeln Förste Gästprofessor istället av Gotlands Tonsättarskolas mångåriga medarbetare, tonsättaren Henrik Strindberg.

Gotlands Tonsättarskola har sedan starten samarbetat med GotlandsMusiken och vi har ett långsiktigt samarbete med Musikkonservatoriet Falun. Våra elever har dessutom komponerat för en rad framstående ensembler och körer.

Våra elever har kommit från Sverige, Norge, Finland, Estland, Bangladesh, USA och Brasilien.