Ansökan

Vad roligt att du är intresserad av yrkeshögskoleutbildningen Visuell Kommunikatör Fotograf. Ansökan till hösten 2021 är nu stängd.

Så här söker du:

 • Du registrerar ett eget konto på YH-antagningen ansökningssystem.
 • För att kunna söka till utbildningen behöver du uppfylla både behörighet för studier vid yrkeshögskolan samt Särskild behörighet för yrkeshögskoleutbildningen Visuell Kommunikatör Fotograf. Läs mer om våra behörighetskrav här.
 • I ansökningssystemet lämnar du in din ansökan med alla betygshandlingar, intyg, arbetsprover och andra bilagor.
 • De handlingar som du bifogar till ansökan kan vara skannande eller avfotograferade med kamera eller mobiltelefon. Kolla att dina foton är skarpa och fullt läsbara. Använd filformaten JPG och/eller DOC/DOCX när du lämnar in dina ansökningshandlingar.
 • Utöver grundläggande behörighet ska du också göra ett arbetsprov enligt separat beskrivning samt intervjuer. Läs mer om arbetsprovet här.
 • Alla ansökningshandlingar och bilagor ska vara oss tillhanda senast den 15 april 2021.
 • Ett antal sökande går vidare till provdagar 17-18 maj 2021. Provdagarna kommer att ske på distans via Internet. För att gå vidare i urvalet är deltagande på provdagarna obligatoriskt. 

Har du inte fått dina gymnasiebetyg, eller liknande dokument, som visar din grundläggande behörighet alternativt studier som ger den särskilda behörigheten?

 • Intyg om pågående studier ska bifogas med din ansökan. Intyget ska vara utfärdat av din skola. 
 • När du får dina betyg eller intyg så skickar du in en komplettering till oss via ansökningssystemet.
 • Din komplettering måste ske absolut senast den 13 juni 2021.

Vad händer när du lämnat in din ansökan?

 1. Först kontrollerar vi att du har den behörighet som utbildningen kräver.
 2. Med utgångspunkt från inlämnade arbetsprover gör vi sedan ett urval av alla behöriga sökande.
 3. Omkring 45 sökande kallas till provdagar 17-18 maj 2021. 
 4. På provdagarna genomförs intervjuer och arbetsprov. Provdagarna är en del av antagningsprocessen och är obligatoriska för att du ska kunna bli antagen.
 5. Efter provdagarna antar utbildningens ledningsgrupp 20 sökande till utbildningen och en reservlista upprättas.
 6. Efter att du tackat ja till din plats är du antagen till utbildningen och vi ser fram emot att träffa dig den 16 augusti 2021.

Särskilt pedagogiskt stöd

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få stöd i dina studier inom yrkeshögskolan, så kallat särskilt pedagogiskt stöd. Läs mer om särskilt pedagogiskt stöd här.

Övriga frågor

Här hittar du vanliga frågor och svar om utbildningen.