Anmälningsvillkor Balettakademiens utbildningar

Följande anmälningsvillkor gäller för Balettakademiens utbildningar. Vänligen läs noga igenom våra anmälningsvillkor innan du tackar ja.

  1. Antagning

När du tackar ja till erbjuden utbildningsplats är din anmälan bindande.

Att din anmälan är bindande betyder att:
- du är garanterad en plats på utbildningen
- du förbinder dig till våra anmälningsvillkor

  1. Avgift

Våra utbildningar är belagda med två avgifter:

  1. Utbildningsavgift
  2. Administrationsavgift 2000 kr

I samband med att du tackar ja till erbjuden plats förbinder du dig att betala administrationsavgiften, och att utbildningsavgiften ska vara betald i sin helhet innan utbildningens slut.

Du kan läsa mer om avgifterna och hur du kan finansiera dina studier under Avgift och CSN.

  1. Avanmälan

Skriftlig avanmälan ska mailas till ba.sthlm@folkuniversitetet.se

Nedanstående betalningsvillkor gäller vid avanmälan för både utbildnings- och administrationsavgiften.

Om du avanmäler dig efter att du har tackat ja:
Om du har tackat ja men har ångrat dig och avsäger dig din plats senare än 21 dagar innan utbildningens startdatum, samt att tiden för din ångerrätt löpt ut (14 dagar), blir du betalningsskyldig för utbildningens totala avgift.

I utbildningens totala avgift ingår administrationsavgiften som inte återbetalas trots avanmälan.

Avanmälan på grund av långvarig sjukdom:
Om du har tackat ja eller har påbörjat dina studier men måste avbryta på grund av långvarig sjukdom gäller följande:

  1. Du ska inkomma med ett läkarintyg som styrker att du inte kan fullfölja dina studier på den specifika utbildningen. 
  2. Bifoga läkarintyget i en skriftlig avanmälan till ba.sthlm@folkuniversitetet.se

Du debiteras då för de sammankomster/veckor som ägt rum fram till dess avanmälan är oss tillhanda, samt 10% av utbildningens totala avgift, inklusive administrationsavgiften.

Avanmälan på grund av andra skäl:
Vid avanmälan på grund av andra skäl debiteras utbildningens totala avgift.

I utbildningens totala avgift ingår administrationsavgiften som inte återbetalas trots avanmälan.

Om du tackar nej vid erbjudandetillfället:
behöver du varken betala utbildningsavgiften eller administrationsavgiften.

Utöver det ovan skrivna gäller lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler vad gäller ångerfrist. Vid tvist hänvisar vi till ARN (Allmänna Reklamationsnämnden), vi följer alltid deras rekommendationer.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar till följd av omständigheter som Folkuniversitetet inte råder över.