Anmälningsvillkor Balettakademiens utbildningar

Anmälningsvillkor för läsåret 2022/2023.

Följande anmälningsvillkor gäller för Balettakademiens utbildningar. 

Avgift

Våra utbildningar är belagda med avgift varav administrationsavgiften om 2000 kr är en del. Administrationsavgiften faktureras i anslutning till att antagningsbesked skickas ut. Administrationsavgiften återbetalas ej. Kursavgiften faktureras vid skolstart terminsvis, cirka två veckor in på respektive termin och ska vara betald i sin helhet då utbildningen avslutas.

Antagning

När du via yh-antagning.se tackat ja till erbjuden utbildningsplats är din anmälan bindande och du är garanterad en plats på utbildningen.

Studiefinansiering/CSN

Folkuniversitetets högskoleförberedande utbildningar står under Myndigheten för Yrkeshögskolans tillsyn och är studiemedelsberättigande. Utbildningen berättigar dig att söka studiemedel för ditt uppehälle samt extra lån till utbildningsavgiften från CSN ( så kallat merkostnadslån).

Avanmälan

Skriftlig avanmälan ska vara ba.sthlm@folkuniversitetet.se tillhanda senast 21 dagar innan utbildningens startdatum.

Om du måste avbryta din utbildning på grund av långvarig sjukdom gäller följande: Du ska inkomma med ett läkarintyg som styrker att du inte kan fullfölja dina studier på den specifika utbildningen. Intyget bifogar du i skriftlig avanmälan till ba.sthlm@folkuniversitetet.se. Du debiteras då för de sammankomster som ägt rum fram till dess avanmälan är oss till handa samt 10% av utbildningens totala avgift. Vid avanmälan på grund av andra skäl debiteras utbildningens totala avgift.

Vid tvist hänvisar vi till ARN (Allmänna Reklamationsnämnden), vi följer alltid deras rekommendationer.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar till följd av omständigheter som Folkuniversitetet inte råder över.