Daglig träning för professionella dansare

På Balettakademien ges daglig träning för professionella frilansdansare i balett, jazz, modern och nutida dans. På Danscentrum ges daglig träning i nutida dans och Kleinteknik. Träningen bekostas till största delen av bidrag från Statens Kulturråd.

 Bilder tagna av fotograf Håkan Larsson för Balettakademien Stockholms 60-årsjubileum 2017. Får endast användas av Balettakademien i Stockholm och deras verksamhet.

Balett och Jazz

Balett måndag, tisdag, torsdag, fredag kl.10.30-12.00
Jazz måndag till onsdag kl.12.00-13.30

Plats: Balettakademien studio 4
Se schema

Nutida hålls på Danscentrum stockholm.

Variationer i schemat för den dagliga träningen kan förekomma så var uppmärksam på schemat. 

Priser:

Terminskort: 1.750 kr. Gäller hela terminen på både Balettakademien och Danscentrum Stockholm
Enskild klass: 150 kr
Klippkort 5 klasser under gällande termin: 700 kr
Terminskort och klippkort är personliga.

Alla som har införskaffat ett proffskort är välkomna att ta Balettakademiens kvällskurser i mån av plats, för en liten avgift; 150 kr 
OBS! Detta drop in-pris gäller ej på våra sommarkurser.

Vem kan delta?

Behöriga till den dagliga träningen är:

  • Professionella dansare

Vi ser till olika typer av branscherfarenheter för att bedöma vem som kan ta del av Daglig Träning!Du som vill delta behöver styrka någon eller några av nedanstående förutsättningar.

  • du är yrkesverksam eller ansluten till Scen outmarked och Films riksavdelning för dans* (se not.)

  • och/eller genomgått godkänd minst 3-årig yrkesutbildning i dans, koreografi, cirkus, mimskådespeleri eller musikalutbildning.

  • eller om du har skaffat dig motsvarande kunskap på andra sätt och kan styrka detta genom likvärdiga meriter och erfarenheter. Exempelvis: Battle/subkulturell street-erfarenhet tillsammans med Åsa Folkhögskolas Streetdanceutbildning.  

Vi värnar om att yrkesverksamma/professionella utövare ska träna på hög nivå inom ramen för sitt uttryck. Den som inte kan påvisa yrkesverksamhet under de senaste två åren eller inte kan upprätthålla rätt nivå på klass kan nekas rätt till daglig träning eller deltagande vid specifika workshops.

*gäller ej den satsning på kortare utbildningar där Scen och Film vill nå en yngre åldersgrupp