Vi är FaR-ledare

FaR betyder Fysisk aktivitet på recept. En del av Balettakademiens kurser finns tillgängliga för olika vårdgivare att rekommendera till patienter i behov av fysisk aktivitet, ett led i att förebygga och behandla olika sjukdomar.

logga FaR, fysisk aktivitet på recept

På uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar Akademiskt Primärvårdscentrum för rekrytering och kvalitetssäkring av aktivitetsarrangörer. Det betyder att vi är utbildade och certifierade av Akademiskt Primärvårdscentrum och kan ta emot personer med ett FaR, Fysisk Aktivitet på Recept.

Läs mer på: farledare.se