Vi är FaR-ledare

FaR betyder Fysisk aktivitet på recept. En del av Balettakademiens kurser kommer att finnas tillgängliga för olika vårdgivare att rekommendera till patienter i behov av fysisk aktivitet, ett led i att förebygga och behandla olika sjukdomar.

FaR

Om du söker nya, roliga träningsaktiviteter eller vill komma igång med fysisk aktivitet och träning erbjuder FaRledare.se över hundra olika aktiviteter.

Läs mer på: farledare.se