Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:

Ledningsgrupp

Alla yrkeshögskoleutbildningar genomförs i nära samarbete med det arbetsliv som utbildningen leder till. Det viktigaste sättet för arbetslivet att få inflytande över utbildningen är genom ledningsgruppen, där arbetslivets representanter tillsammans med utbildningesanordnaren har ett övergripande ansvar för att utbildningen leder till rätt kompetens.

Ledningsgruppen har ett övergripande ansvar för att utbildningens mål uppfylls. De studrande som examineras ska ha den kompetens som arbetslivet faktiskt efterfrågar.

Ledningsgruppen för Yrkeshögskoleutbildningen Bildbehandlare:

 • Anders Jönsson, International Pictures
 • Andreas Skantze, Big Image Systems AB, ordförande för ledningsgruppen
 • Anna Larsson, Peas and Understanding AB
 • Anna Nordstedt, Bsmart AB
 • Björn Larsson, Kungliga Konsthögskolan, representerar högskolan
 • Jenny Stigsdotter, La Machine AB
 • Jon Norrgren, Retuscheriet AB
 • Magnus Sandström, Taberg Media Group
 • Matilda Persson, La Machine AB
 • Mikael Cronwall, utbildningsledare
 • Olof Cardélus, Kungstensgymnasiet, representerar skolväsendet
 • Sarah Björkholm, Hennes & Mauritz GBC AB
 • Pierre Persson, Mud Studio AB
 • Anna Forsberg, studeranderepresentant YHB16
 • Åsa Eriksson, studeranderepresentant YHB16, suppleant
 • Linnea Söderberg, studeranderepresentant YHB17
 • Dejan Petrovic studeranderepresentant YHB17, suppleant

Heltidsutbildningar

Toggle module

Röster om utbildningen

Toggle module

Intervju med La Machine

Toggle module