VVS-ingenjör, Umeå, distans

Yrkeshögskola – program Umeå

Bli det du läser. Gå YH-utbildningen VVS-ingenjör på Folkuniversitetet i Umeå. Arbetslivet behöver dig!

VVS-ingenjör Yrkeshögskola Folkuniversitetet Umeå
Sista ansökningsdatum
2023-08-25
Utbildningsstart
2023-08-28
Omfattning
400 YH-poäng
Studietakt
Helfart, 2 år
Antal platser
25
Antal veckor LIA
23

Efter utbildningen kan du arbeta som

  • VVS-ingenjör
  • VVS-projektör
  • VVS-konstruktör

Studiemedel

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN.

Observera! Utbildningen pågår och ansökan stängd.

VVS-ingenjörer skapar energieffektiva och välfungerande inomhusmiljöer för människor att arbeta och bo i. Som VVS-ingenjör kan du arbeta som projektledare för tekniska VVS-system i nybyggnationer eller ombyggnationer. Du kan även arbeta som konstruktör och designa tekniska system antingen för ett stort entreprenadbolag eller för ett mindre företag som specialiserat sig på VVS.

Framtidsutsikter

Byggandet i länet ligger på rekordnivåer. Vi blir fler i Västerbotten och befolkningstillväxten i länet skapar ett behov att bygga och renovera bostäder och offentliga byggnader.
Installationsbranscherna som projekterar, bygger och servar installationer i fastigheter, har den mest centrala rollen i energieffektiviseringsprocessen och vill därför medverka till uppfyllelsen av Sveriges energimål.
För att kunna göra det behöver fler VVS-ingenjörer utbildas inom Yrkeshögskolan.

Utbildningens mål

Efter utbildningen har du kunskap om byggkonstruktion samt olika installationssystem. Du har färdigheter i ritningsprogrammet CAD samt specialistkunskap inom olika värme- och ventilationssystem samt klimat- och rörsystem, värmepumpar och rumskylare.
Du har kompetens att felsöka, göra kontroller samt beräkningar.
Efter utbildningen kan du arbeta som VVS-ingenjör, VVS-projektör eller VVS-konstruktör och designa tekniska system för nybyggnationer eller ombyggnationer.

Kurser

Systemutformning
VVS-teknik
Styr- och reglerteknik
CAD
Kontroll, provning och injustering
Projektering och byggteknik
Kommunikation och ledarskap
Fastighetsteknik
Entreprenadjuridik
Miljöcertifiering
LIA 1
LIA 2
LIA 3
Examensarbete

LIA

Under utbildningens 3 LIA-perioder (23 veckor) jobbar du i skarpt läge på olika arbetsplatser.
Under LIA-perioderna utvecklar du dina teoretiska kunskaper i praktiken och skapar kontakter som leder till jobb.

Distansstudier

Denna utbildning är på helfart och har fysiska träffar vid 12 tillfällen i Umeå. Dessa moment är obligatoriska att närvara vid om de innefattar någon form av examinerande inslag som t.ex. tentamina, laborationer eller studiebesök. 

Att läsa på distans kan vara ett bra alternativ för dig som vill studera på en yrkeshögskoleutbildning utan att flytta. Undervisningen sker via vår lärplattform där du hittar allt ditt kursmaterial och pratar med dina studiekamrater och lärare via video, chatt och forum.

Krav på särskilda förkunskaper

Förutom grundläggande behörighet för yrkeshögskoleutbildning krävs särskild behörighet:
Godkänt betyg/E i Matematik B/ Matematik 2 eller motsvarande kunskaper.
Godkänt betyg/E i Svenska B/ Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2 eller motsvarande kunskaper.

Blankett Reell kompetens

Har du frågor?

Kontakta

Skicka e-post till yhumea@folkuniversitetet.se

Ring på nummer 090-71 14 00