YH-utbildningar inom ekonomi och försäljning

Gå en yrkeshögskoleutbildning inom ekonomi och försäljning på Folkuniversitetet som leder till jobb. Du kan till exempel utbilda dig till optikerassistent med säljkompetens.

Alla YH-utbildningar är avgiftsfria, berättigar till studiemedel och sker i nära samverkan med arbetslivet. Utbildningarna innehåller en kvalificerad praktikperiod, LIA - lärande i arbete.

Ung optikerassistent med kompetens inom försäljning