YH-utbildningar inom miljö och natur

Gå en yrkeshögskoleutbildning inom miljö och natur på Folkuniversitetet som leder till jobb. Du kan till exempel utbilda dig till driftledare inom gröna näringar.

Alla YH-utbildningar är avgiftsfria, berättigar till studiemedel och sker i nära samverkan med arbetslivet. Utbildningarna innehåller en kvalificerad praktikperiod, LIA - lärande i arbete.

YH-utbildningar inom miljö och natur