Om yrkesrollen

Många livsmedelsföretag upplever att de har behov av både kompetens och resurser för att skapa en hållbar tillväxt.

Det som efterfrågas kring hållbarhet i livsmedelssektorn finns till stor del inte idag utan i din framtida yrkesroll är du delaktig i skapandet av det.

Som hållbar livsmedelsintraprenör kan du jobba med affärsutveckling som bygger på ett hållbarhetsperspektiv. Ditt fokus ligger på de cirkulära flödena, det kan handla om återvinning av såväl idéer som energi, ekonomi och restprodukter.

Kunskaperna du får på utbildningen efterfrågas också hos grossister som söker inköpare av hållbart livsmedel.

Efter utbildningen kan du arbeta som:

 • Affärsutvecklare
 • Livsmedelsinköpare
 • Livsmedelsförädlare
 • Produktionsutvecklare
 • Konsult

Dina arbetsuppgifter kan till exempel inbegripa:

 • Projektledning
 • Processledning
 • Innovation
 • Förändringsledning
 • Hållbarhetsanalys
 • Affärsanalys
 • Inköpskartläggning
 • Försäljningsstrukturer
 • Värdeerbjudande