VVS-ingenjör, Umeå

Yrkeshögskoleutbildning Umeå

VVS-ingenjörer skapar energieffektiva och välfungerande inomhusmiljöer för människor att arbeta och bo i. Som VVS-ingenjör kan du arbeta som projektledare för tekniska VVS-system i nybyggnationer eller ombyggnationer. Du kan även arbeta som konstruktör och designa tekniska system antingen för ett stort entreprenadbolag eller för ett mindre företag som specialiserat sig på VVS.

VVS-ingenjör Yrkeshögskola Folkuniversitetet Umeå
Utbildningstart
2020-09-07
Antal platser
20
Antal veckor LIA
23

Efter utbildingen kan du arbeta som

  • VVS-ingenjör
  • VVS-projektör
  • VVS-konstruktör

Framtidsutsikter
Byggandet i länet ligger på rekordnivåer. Vi blir fler i Västerbotten och befolkningstillväxten i länet skapar ett behov att bygga och renovera bostäder och offentliga byggnader.
Installationsbranscherna som projekterar, bygger och servar installationer i fastigheter, har den mest centrala rollen i energieffektiviseringsprocessen och vill därför medverka till uppfyllelsen av Sveriges energimål.
För att kunna göra det behöver fler VVS-ingenjörer utbildas inom Yrkeshögskolan.

Utbildningens mål
Efter utbildningen har du kunskap om byggkonstruktion samt olika installationssystem. Du har färdigheter i ritningsprogrammet CAD samt specialistkunskap inom olika värme- och ventilationssystem samt klimat- och rörsystem, värmepumpar och rumskylare.
Du har kompetens att felsöka, göra kontroller samt beräkningar.
Efter utbildningen kan du arbeta som VVS-ingenjör, VVS-projektör eller VVS-konstruktör och designa tekniska system för nybyggnationer eller ombyggnationer.

Kurser
Systemutformning
VVS-teknik
Styr och reglerteknik
CAD
Kontroll provning och injustering
Projektering och byggteknik
Kommunikation och ledarskap
Fastighetsteknik
Entreprenadjuridik
Miljöcertifiering
LIA 1
LIA 2
LIA 3
Examensarbete

LIA
Under utbildningens 3 LIA-perioder (23 veckor) jobbar du i skarpt läge på olika arbetsplatser.
Under LIA-peri¬oderna utvecklar du dina teoretiska kunskaper i praktiken och skapar kontakter som leder till jobb.

Krav på särskilda förkunskaper
Förutom grundläggande behörighet för yrkeshögskoleutbildning krävs särskild behörighet:
Godkänt betyg/E i Matematik B/ Matematik 2 eller motsvarande kunskaper
Godkänt betyg/E i Svenska B/ Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2 eller motsvarande kunskaper

Sök utbildningen

Har du frågor?

Kontakta Annika Nordenstam

Skicka e-post till Annika Nordenstam annika.nordenstam@folkuniversitetet.se

Ring Annika Nordenstam på nummer 090-71 14 29