Behörighet och urval

Vilka förkunskaper krävs för att du ska vara behörig att gå utbildningen Energitekniker? Och hur sker urvalet om det är fler sökande än antal platser?

Grundläggande behörighet 

Grundläggande behörighet enligt yrkeshögskoleförordningen 3 kap. 1 §. 

Bifoga i ansökan 

För att du ska styrka dina meriter så ska du i din ansökan bifoga betyg/intyg som styrker din behörighet, både för grundläggande och särskild behörighet. Betygsdokumenten ska vara underskrivet av rektor eller vidimerad. 

Om du har utländska gymnasiebetyg ska dessa översättas och valideras av Universitetet och Högskolerådet, läs mer på UHR. 

Man kan antingen skanna in eller fota med sin mobil för att kunna bifoga dokumenten digitalt. Var noga med att alla uppgifter syns tydligt och att alla sidor är med. En skärmdump är inte ett giltigt underlag. 

Du sökande som inte har kvar dina betyg, kontakta stadsarkivet i kommunen du studerade vid, om inte gymnasieskolan där du studerade har dem kvar. 

Reell kompetens 

Du som saknar formell kompetens till utbildningen (betyg eller intyg som styrker grundläggande och särskilt behörighet) kan åberopa reell kompetens. Reell kompetens kan vara erfarenheter du fått från yrkeslivet som gör att du kan bedömas att kunna genomföra utbildningen och verka i yrkesrollen som utbildningen förbereder för.  

Mer information om vilka underlag du ska bifoga i din ansökan finns på ansökningssidan. 

Urval 

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen görs ett urval. De sökande som bedöms behöriga kallas vidare i urvalsprocessen från Folkuniversitetet. 

Mer information om urvalsprocessen hittar du på ansökningssidan.