Behörighet och urval

Vilka förkunskaper krävs för att du ska vara behörig att gå utbildningen Energi- och fastighetstekniker? Och hur sker urvalet om det är fler sökande än antal platser?

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet enligt yrkeshögskoleförordningen 3 kap. 1 § YH-myndighetens behörighetskrav.

Ansökningshandlingar

Alla handlingar ska laddas upp digitalt på din sida i ansökningsformuläret. Vi kan inte ta emot ansökningshandlingar via post.

Du laddar upp scannad version av dina signerade originalbetyg från ex. gymnasiet, Komvux, eller folkhögskola. Vi godtar exempelvis inte screenshots på dina meriter från antagning.se.

Har du betyg från ett utomnordiskt land laddar du upp det utlåtande du fått från UHR i din ansökan och lägger med en kopia av originalbetyget.

Sista dag för komplettering

Din ansökan ska vara komplett sista ansökningsdagen den 15 april 2023. Därefter kan du inte komplettera din ansökan.

Urvalsprocessen

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Urvalet görs utifrån resultatet på särskilt prov som testar ämneskunskap och språkkunskap. Provet ger ett aktuellt mått på de behöriga sökandes kunskaper, oberoende av på vilket sätt de uppfyllde behörighetskraven.

Utifrån resultatet på provet rangordnas de behöriga sökande och de 20 som lyckats bäst på provet kommer att erbjudas plats först. Övriga hamnar på reservlista och erbjuds plats i fallande skala när någon tackar nej till sin plats eller förlorar sin plats på grund av uteblivit svar.

Särskilt prov

Det är bara de behöriga sökande som kallas till särskilt prov. När provet kommer att genomföras meddelas efter sista ansökningsdagen. Provet görs hemifrån eller på en annan plats där det finns tillgång till dator och stabil uppkoppling.

Provet testar de behöriga sökandes förkunskaper till utbildning inom ämnena matematik, teknik och fysik samt svenska och engelska. De förstnämnda är grundläggande kunskaper för att klara kurserna i utbildningen och de två sistnämnda för att kunna göra sig förstådd och förstå språket i utbildning och på arbetsplatsen där man gör sin praktik (lärande i arbete, LIA).

Resultatet på provet används bara till rangordningen av de behöriga sökande som deltar på provet som en del i urvalsprocessen. De behöriga sökande som inte genomför särskilt prov kommer inte att gå vidare i antagningsprocessen.