Behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha både grundläggande behörighet och särskild behörighet, där den särskilda behörigheten är yrkeserfarenhet.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1
är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgododgöra sig utbildningen.
Läs mer om Grundläggande behörighet här. 

För att du ska styrka dina meriter så ska du i din ansökan bifoga betyg/intyg som styrker din behörighet, både för grundläggande och särskild behörighet. Betygsdokumenten ska vara underskrivet av rektor eller vidimerat.

Man kan antingen skanna in eller fota med sin mobil för att kunna bifoga dokumenten digitalt. Var noga med att alla uppgifter syns tydligt och att alla sidor är med. En skärmdump är inte ett giltigt underlag. 

Du sökande som inte har kvar dina betyg, kontakta stadsarkivet i kommunen du studerade vid, om inte gymnasieskolan där du studerade har dem kvar.

Särskild behörighet

Yrkeserfarenhet - minst 18 månader halvtid, arbete med ungdomar, exempelvis inom skolväsendet, grund- såväl som gymnasieskola, kommunanställda med ansvar för skolans säkerhetsfrågor och krisberedskap, eller  inom skol- och arbetslivsförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen och liknande instanser.