Om utbildningen

Gillar du att jobba tillsammans med andra och samtidigt ta ansvar för din lärprocess? Då passar upplägget på utbildningen till arbetsmiljöingenjör dig perfekt.

Distansutbildning med närträffar

Utbildningen till arbetsmiljöingenjör går på distans med sammanlagt ett 30-tal dagar i Göteborg med närträffar, vilka brukar vara 2…3 dagar i stöten, med 3-4 träffar på hösten och 2–3 träffar på våren. I övrigt sker undervisning, inlämningar och liknande via lärplattform som du får bekanta dig med vid första närträffen i mitten av augusti, i samband med att utbildningen startar. Då kommer du och dina nya klasskamrater att delas in i basgrupper som ni tillhör under utbildningens två år.

Upplägg och arbetssätt som speglar yrkeslivet

Upplägget på utbildningen utgår från ett problemorienterat pedagogiskt förhållningssätt där du som studerande tillsammans med dina klasskamrater i basgruppen själva söker svar och lösningar med utgångspunkt i kursernas innehåll och målsättning. Den huvudsakliga arbetsformen är projektarbeten som genomförs i nära samarbete med yrkeslivet och utgår från behov och frågeställningar inom aktuell bransch. Genom kopplingen till arbetslivet får du tillämpa dina teoretiska kunskaper i praktiska situationer i fler kurser än LIA:n och vid examensarbetet.

Närträffarna i Göteborg genomförs i regel i starten av en kurs. Då blir ni introducerade till ämnet, hur upplägget på delkursen ser ut och vilka kunskapsredovisningar som är aktuella. Många gånger deltar en yrkesverksam konsult från branschen på en av dagarna och delger sin specialistkunskap, demonstrerar och handleder vid mätningar samt besvarar frågor som uppkommer under dagarna. Mellan träffarna finns tid för att boka handledning och få stöd i att komma vidare i det egna lärandet om du själv eller gruppen kört fast.

Syftet med utbildningens upplägg är att spegla hur arbetet som en arbetsmiljöingenjör bedrivs. Du och dina klasskamrater i basgruppen får lära er att ta ansvar för egna arbetsuppgifter och att arbeta i projektform. Ni lär er att samarbeta, kommunicera och kompromissa, vilket är vardag för en arbetsmiljöingenjör på dagens arbetsmarknad. Ni driver er kunskapsinhämtning själva med stöd av handledning och lektioner. Detta ger dig goda förutsättningar för ett livslångt lärande så att du på ett självständigt sätt kan hålla dig uppdaterad och utvecklas inom ditt yrkesområde.

Lärande i arbete (LIA)

I utbildningen ingår även praktik, Lärande i arbete (LIA). Den är uppdelad på två kurser, en på våren i år 1 och en på våren år 2. Båda är på 12 veckor. Du söker i första hand själv din LIA-plats för att skapa personliga kontakter i arbetslivet. Vi har ett kontaktnät med arbetsgivare som kan ta emot LIA-studerande, men det står dig fritt att söka dig till en plats där du är intresserad av att göra din LIA.

Många ser LIA som en form av provanställning där du som studerande får inblick i rutiner, arbetsklimat och verksamhetsstöd hos en framtida arbetsgivare, som i sin tur får möjligheten att lära känna dig och dina kunskaper, färdigheter och förmågor.

Du kan göra LIA på din nuvarande arbetsplats under förutsättning att du kan uppfylla kursmålen för LIA:n samt har en handledare som kan göra en bedömning av din insats. Du formulerar dina egna LIA-uppgifter utifrån kursplanen och skriver en LIA-rapport i slutet av kursen som bedöms av LIA-ansvarig på skolan.

Lärplattformen Moodle

Under hela utbildningens gång får du tillgång till Folkuniversitetets lärplattform Moodle. Där finns bland annat undervisningsmaterial, utbildningsinformation, kontaktuppgifter och möjlighet att diskutera i forum. Inför föreläsningar och andra sammankomster publiceras ofta material i förväg så att du kan förbereda dig inför träffarna samt repetera i din egen takt. Inlämningar, redovisningar, hemtentor mm lämnas också in, bedöms och återkopplas via Moodle.

Särskilt stöd

För att utbildningen ska vara tillgänglig för studerande med olika bakgrunder, behov och förutsättningar erbjuds möjlighet till studieanpassning. Har du behov av särskilt stöd ber vi dig att kontakta oss så snart som du tackat ja till din plats på utbildningen så att vi kan påbörja ett arbete med att göra din studiesituation så bra som möjligt innan utbildningen börjar. Kontaktuppgifter finns på yh-antagning.se