Om utbildningen

Utbildningen är på 2 år och innehåller 15 obligatoriska delkurser varav två utgör LIA-perioderna (Lärande i arbete).

Utbildningsupplägg

Utbildningen är på heltid och bedrivs på plats i Malmö. Under teoriperioderna varvas lektioner, grupparbeten och individuella studier. Vi har lektioner och föreläsningar tre dagar per vecka och övrig tid studerar man på egen hand.

Under LIA-perioderna är man på arbetsplatsen under arbetstid.

Under utbildningen ingår även en rad studiebesök och gästföreläsningar.

Våra lärare är själva yrkesverksamma och därför väl uppdaterade om vad som sker i branschen samt mycket kompetenta såväl praktiskt som pedagogiskt.

Vad är en YH-utbildning?

En yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher där det finns en uttalad efterfrågan på kompetens. Arbetslivet är aktivt med och tar fram yrkeshögskoleutbildningar eftersom det finns en stark efterfrågan på yrkesrollen. Ungefär en fjärdedel av studietiden består av LIA då du är ute på en arbetsplats och omsätter dina kunskaper i praktiken.

LIA - lärande i arbete

En del av utbildningstiden består av LIA - Lärande i arbete. Det är en kvalificerad yrkespraktik ute på en arbetsplats. Du får en klar bild av vilka arbetsuppgifter du ska ha kunskap om och du får praktiskt delta i och lära dig arbetet.

LIA består av två perioder, en på 6 veckor en på 14 veckor.

Under LIA-perioderna får du kontakter och referenser som är värdefulla när du senare söker arbete.

Övrigt

Utbildningen är avgiftsfri, men du betalar själv för kurslitteratur och resor till och från din LIA-plats. Skolan kan inte hjälpa till att ordna studentboende.

Går det att kombinera jobb och studier?

Eftersom detta är heltidsutbildning rekommenderar vi starkt att du inte arbetar på vardagarna.