Ledningsgrupp

Ledningsgruppen för YH-utbildningen Stödpedagog inom funktionshinderområdet.

  • Christin Andersson, vård och omsorg, Sjöbo kommun
  • Margareta Engström, LSS Socialpsykiatri, socialförvaltningen Simrishamns kommun  
  • Maria Hovstadius, Samariterhemmet
  • Paula Kuylenstierna, funktionsnedsättning och socialpsykiatri Social Omsorg, Ystad kommun 
  • Susanne Nilsson, barn- och utbildningsförvaltningen, Simrishamns kommun
  • Lena Parkhagen, verksamhetschef FuSS, Skurups kommun
  • Agneta Rosén,  Attendo LSS AB
  • Jessica Wiström, studeranderepresentant Folkuniversitetet