Om yrkesrollen

När du som stödpedagog möter personer inom funktionshinderområdet har du kunskaper om hur du genom ett pedagogiskt förhållningssätt minskar hinder i omgivningen/miljön, och ger möjlighet för personen att bli aktiv och delaktig.

Vad gör en Stödpedagog inom funktionshinderområdet?

Du har också kunskaper om att kommunicera med tal, tecken och med bildstöd.

Som stödpedagog inom funktionshinderområdet kan du välja flera olika karriärvägar och typer av arbetsplatser. Oavsett vad du väljer kan du räkna med omväxlande arbetsuppgifter och att göra stor skillnad i andra människors liv.

Daglig verksamhet

En framtida arbetsplats kan vara en daglig verksamhet för människor med olika funktionshinder. I den dagliga verksamheten kommer du bidra till såväl personlig utveckling som möjliggöra att vara delaktig i olika livssituationer.

Det innebär att du som stödpedagog på olika sätt ska stimulera och hjälpa människor att utvecklas på ett meningsfullt vis. I praktiken kan detta innebära vitt skilda arbetsuppgifter. Du kommer att arbeta såväl med enskilda personer som med gruppaktiviteter. Det kan handla om sinnesstimulering, musik med mera men även arbetsuppgifter som utförs i till exempel en affär eller på ett café.

Gruppboende

Om du väljer att jobba på ett gruppboende eller en gruppbostad kan även här dina arbetsuppgifter variera mycket, men ditt jobb syftar alltid till att de som bor på gruppboendet ska få möjlighet att leva som andra. Detta innebär att du möter en person under större delen av dygnet och veckan, i vardagen och på fritiden.

Det kan handla om att ge stöd för att sköta sin hygien, inhandla mat, tillaga måltider och ta hand om sin bostad. Arbetsuppgifterna kan även handla om att ge stöd i kontakter i sociala nätverk och hälso- och sjukvård samt att bidra till en meningsfull fritid.

Kombinera yrkesrollen med tidigare erfarenheter

Oavsett vilken karriärväg du väljer erbjuder rollen som stödpedagog dig möjlighet att kombinera yrkesrollen med tidigare livs- och arbetserfarenheter. Dina intressen och tidigare erfarenheter kan vara värdefulla för att du i din roll som stödpedagog ska kunna erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap utifrån dennes önskemål.