Stödpedagog inom funktionshinderområdet, Distans

Yrkeshögskoleutbildning Distans

Bli det du läser. Gå en YH-utbildning till Stödpedagog inom funktionshinderområdet på Folkuniversitetet. Arbetslivet behöver dig!

Ansök till utbildningen Öppnas i ett nytt fönster Läs YH-utbildningen stödpedagog inom funktionshinderområdet
Sista ansökningsdatum
2022-05-15
Utbildningsstart
2022-08-29
Studietakt
50% distans, med cirka 12 studieträffar om vardera 1–2 dagar på Campus Österlen i Simrishamn
Antal platser
30
Antal veckor LIA
4

Studiemedel

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN. Nästa utbildningsstart är 29 augusti 2022

Jobb efter utbildningen

Du kan arbeta som stödpedagog inom funktionsnedsättningsområdet inom offentlig och privat regi. Till exempel på olika former av gruppboenden och på dagliga verksamheter.

Arbetsmarknad

Många kommuner i Sverige har infört den nya titeln stödpedagog, och flera av dem uppger att för få sökanden uppfyller kraven då man försöker rekrytera stödpedagoger. Chanserna till jobb efter utbildningen är med andra ord mycket goda.

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning har du god kunskap i att möta människor inom funktionshinderområdet och du har kompetens och verktyg för att bistå personerna så att de kan bli aktiva, självbestämmande och delaktiga.

Du kommer också ha kunskap om hur omgivningsfaktorer och miljö kan ge möjligheter eller hindra en person att vara aktiv och delaktig i olika livssituationer. 

Kurser

  • Dokumentation och kvalitetssäkring, 15 poäng
  • Etik och professionellt förhållningssätt, 15 poäng
  • Funktionsnedsättningar, 25 poäng
  • Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd, 35 poäng
  • Människan i utveckling, 15 poäng
  • Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt, 35 poäng
  • Praktisk juridik inom social omsorg, 15 poäng
  • Lärande i arbete, 20 poäng
  • Examensarbete, 25 poäng

Kontaktinformation

Maria Hovstadius
maria.hovstadius@folkuniversitetet.se 
076-793 63 34