Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Yrkeshögskoleutbildning Distans

Bli det du läser. Gå en YH-utbildning till Stödpedagog inom funktionshinderområdet på Folkuniversitetet. Arbetslivet behöver dig!

Läs YH-utbildningen stödpedagog inom funktionshinderområdet
Omfattning
200 YH-poäng
Studietakt
50% distans, med cirka 12 studieträffar om vardera 1–2 dagar på Campus Österlen i Simrishamn
Antal platser
30
Antal veckor LIA
4

Mer om ansökan

Ansökan öppnar den 15 februari. Utbildningen startar höstterminen 2024. 

Studiemedel

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN. 

Jobb efter utbildningen

Du kan arbeta som stödpedagog inom funktionshinderområdet inom offentlig och privat regi till exempel i olika former av gruppboenden och dagliga verksamheter.

Arbetsmarknad

Många kommuner i Sverige har infört den nya titeln stödpedagog, och flera av dem uppger att för få sökanden uppfyller kraven då man försöker rekrytera stödpedagoger. Chanserna till jobb efter utbildningen är med andra ord mycket goda.

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning har du god kunskap i att möta människor inom funktionshinderområdet och du har kompetens och verktyg för att ge stöd så att personerna kan vara aktiva och delaktiga.

Du kommer också ha kunskap om hur omgivningsfaktorer och miljö kan ge möjligheter eller försvåra för en person att vara aktiv och delaktig i olika livssituationer.

Kurser

  • Dokumentation och kvalitetssäkring, 15 poäng
  • Etik och professionellt förhållningssätt, 15 poäng
  • Funktionsnedsättningar, 25 poäng
  • Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd, 35 poäng
  • Människan i utveckling, 15 poäng
  • Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt, 35 poäng
  • Praktisk juridik inom social omsorg, 15 poäng
  • Lärande i arbete, 20 poäng
  • Examensarbete, 25 poäng

Har du frågor?

Kontakta Maria Hovstadius

Skicka e-post till Maria Hovstadius maria.hovstadius@samariterhemmet.se

Ring Maria Hovstadius på nummer 076-793 63 34