Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Yrkeshögskoleutbildning Distans

Vill du jobba med omsorg, till exempel inom LSS eller som omsorgspedagog, stödpedagog eller omsorgsassistent? Vill du ha goda chanser till jobb direkt efter utbildningen? Läs YH-utbildningen stödpedagog inom funktionshinderområdet på Folkuniversitetet.

Ansök till utbildningen Öppnas i ett nytt fönster Läs YH-utbildningen stödpedagog inom funktionshinderområdet
Sista ansökningsdatum
2022-05-15
Utbildningsstart
2022-08-29
Studietakt
50 % distans, med 20 träffar på Campus Österlen i Simrishamn
Antal platser
30
Antal veckor LIA
4

Fakta

200 YH-poäng, 50% studietakt fördelade på 80 veckor teori och 4 veckor LIA.

Särskild behörighet

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Hälsopedagogik
 • Specialpedagogik 1
 • Specialpedagogik 2
 • Svenska 2 och Svenska som andraspråk 2

Att jobba som stödpedagog inom funktionshinderområdet

Efter utbildningen kan du till exempel arbeta som behandlingsassistent med ansvar för utredning och stödåtgärder, boendestödjare, LSS-handläggare, omsorgsassistent i hemmet, omsorgspedagog och som stödpedagog. Många arbetsgivare är i behov av personal med den kompetens som utbildningen ger.

Arbetsmarknaden

Idag har många kommuner infört den nya titeln stödpedagog. Flera av dem uppger att för få sökanden uppfyller kraven då man försöker rekrytera stödpedagoger.

– Stödpedagoger passar in i allt. Inom LSS, på stödboenden, i familjehem och på HVB-hem. Alla våra kontaktpersoner är stödpedagoger. Och sen har vi LSS där vi också har stora behov av personal, säger Omar Elsayed, VD för Omvida, om företagets stora behov av att anställa stödpedagoger.

Mer om ansökan

Det är viktigt att du bifogar följande dokument till din ansökan:

 • Betygsdokument från gymnasieskolan/komvux
 • Betygsdokument från eventuella andra eftergymnasiala utbildningar

Grundläggande behörighet

För att få grundläggande behörighet måste du ha:

 1. Ha avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. Ha en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 3. Vara bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där vara behörig till motsvarande utbildning eller genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet ha förutsättningar att tillgododgöra sig utbildningen
 4. Examen från ett högskoleförberedande program, eller yrkesexamen med godkänt betyg (lägst E) i svenska 2 alternativt svenska som andraspråk 2 och engelska 6

Du kan komplettera med svenska och engelska i efterhand

Särskild behörighet

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Hälsopedagogik
 • Specialpedagogik 1
 • Specialpedagogik 2
 • Svenska 2 och Svenska som andraspråk 2

Bifoga i ansökan

För att styrka dina meriter behöver du i din ansökan bifoga betyg/intyg som styrker din behörighet, både för grundläggande och särskild behörighet. Betygsdokumenten ska vara underskrivna av rektor eller vidimerade.

Om du har utländsk gymnasieutbildning ska dessa översättas och valideras.
Om du har utländska akademiska meriter ska dessa översättas och valideras av UHR, Universitetet och Högskolerådet.

Yrkeserfarenhet i omfattning och tid

1 år heltid.

Kontaktinformation

Susanne Moustgaard Håkansson
susanne.moustgaard-hakansson@folkuniversitetet.se
Växelnummer: 046- 19 77 00.

Sandra Magnusson
sandra.magnusson@folkuniversitetet.se