FAQ

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna.

Hur ansöker jag till utbildningen?

Gå in på utbildningens startsida här på webbplatsen, klicka dig vidare till det webbaserade ansökningssystemet yh-antagning.se och följ instruktionerna där. Vi tar inte emot några ansökningar via post eller e-post utan godtar endast digitala ansökningshandlingar. Se därför till att du har alla dina handlingar på fil innan du påbörjar din ansökan. Döp dina filer efter vad de innehåller, t ex "gymnasiebetyg".  Du kan scanna in dina originalhandlingar eller ta tydliga foton av dem. Kontrollera att det går att läsa allt som står i t ex betyget. Hela betyget måste finnas med. Vissa betyg är tvåsidiga och då ska båda sidorna vara med. Utdrag ur betygsdatabaser godkänns endast om namn, personnummer och hela betyget syns tydligt.

Kan man skicka in sin ansökan via post eller e-post?

Nej, vi tar endast emot digitala ansökningar via yh-antagning.se

Behörighetskrav?

Du behöver ha grundläggande behörighet samt yrkeserfarenhet motsvarande ett år på heltid.

Vem kan söka till utbildningen Hållbar besöksnäring – fortbildning för entreprenörer?

Alla som uppfyller behörighetskraven för utbildningen kan söka. Utbildningen riktar sig dock i första hand till verksamma ledare och entreprenörer inom besöksnäringen och det är nödvändigt att ha erfarenhet från branschen eller som entreprenör för att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig innehållet i utbildningen.

Kan man läsa in gymnasieämnen som saknas samtidigt som man går utbildningen?

Nej, man måste vara behörig innan man kan antas till utbildningen. Läs mer om behörighet här.

Hur ser urvalsprocessen ut?

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser på utbildningen gör vi ett urval bland samtliga behöriga sökande. Läs mer om urval här.

Hur många platser finns det på utbildningen?

Det finns 20 platser på utbildningen.

När är sista ansökningsdag?

Sista ansökningsdag är den 31 augusti 2022.

När kommer antagningsbeskedet?

Antagningsbesked går ut under första halvan av september 2022. Beskeden kommer via yh-antagning.se. Eventuell reservantagning kan pågå fram till utbildningsstart.

När startar utbildningen?

Utbildningen startar den 3 oktober 2022.

Hur bedrivs undervisningen?

Föreläsningar, studiebesök och andra träffar sker både fysiskt och digitalt, en heldag eller två halvdagar i veckan. En bärande del i utbildningen är erfarenhetsutbyten och nätverkande företagen emellan.

Hur ser upplägget för utbildningen ut? 

Utbildningen går på halvtid under 26 veckor (3 oktober – 22 december 2022 samt 2 januari – 6 april 2023, med reservation för små ändringar i terminstiderna).

Kan man jobba samtidigt?

Utbildningen är upplagd så att man ska kunna jobba samtidigt. En viktig del i utbildningens upplägg är förankringen i den egna verksamheten, det vill säga att den studerande ska kunna applicera de nya kunskaperna direkt i sin verksamhet.

Är utbildningen på distans?

Nej, men den innehåller inslag av fjärrundervisning då en del föreläsningar ges digitalt.

Hur mycket LIA (lärande i arbete) innehåller utbildningen?

Utbildningen innehåller ingen LIA-kurs, men en viktig del i utbildningens upplägg är förankringen i den egna verksamheten, det vill säga att den studerande ska kunna applicera de nya kunskaperna direkt i sin verksamhet.

Kostar utbildningen något?

Nej, utbildningen kostar ingenting. Däremot står du själv för kurslitteratur och utrustning som möjliggör deltagande i distansföreläsningar (dator, internetuppkoppling, webbkamera osv).

Kan jag få studielån under utbildningen?

Ja, utbildningen berättigar till studiestöd. Du sköter själv alla kontakter med CSN.

Vad innebär en YH-utbildning?

Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier med stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher där det finns en uttalad efterfrågan på kompetens. Arbetslivet är aktivt med och tar fram yrkeshögskoleutbildningar eftersom det finns en stark efterfrågan på yrkesrollen. 

Vad innebär YH-poäng? Motsvarar dessa högskolepoäng?

Du som går en yrkeshögskoleutbildning får YH-poäng, vilket inte är samma sak som högskolepoäng eftersom det är en annan utbildningsform. En veckas heltidsstudier motsvarar 5 YH-poäng.

Hur lång är utbildningen?

26 veckor på halvfart, dvs 65 yh-poäng.