Behörighet och urval

För att vara behörig till utbildningen Hållbar besöksnäring – fortbildning för entreprenörer behöver du ha både grundläggande behörighet och särskild behörighet, där den särskilda behörigheten är yrkeserfarenhet.

Behörighet

Grundläggande behörighet

För att kunna söka till en YH-utbildning måste du ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Du har grundläggande behörighet att antas till utbildningen om du uppfyller något av nedanstående:

 • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
 • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
 • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.
 • Observera att du som har icke-nordiska gymnasiebetyg måste ansöka om ett utlåtande från UHR - Universitets- och högskolerådet. Deras bedömning kan ta tid att utföra, så se till att vara ute i mycket god tid. Läs mer om bedömningen här.
 • Du sökande som inte har kvar dina betyg, kontakta stadsarkivet i kommunen du studerade vid, om inte gymnasieskolan där du studerade har dem kvar.

Läs mer om grundläggande behörighet här: https://www.yrkeshogskolan.se/om-yrkeshogskolan/ansokan-och-antagning/

Särskilda förkunskaper

Du behöver även ha:

 • Yrkeserfarenhet motsvarande minst ett år på heltid inom besöksnäringen, alternativt som egenföretagare oavsett bransch.

Styrk dina meriter

I din ansökan ska du bifoga betyg/intyg som styrker din behörighet, både för grundläggande och särskild behörighet. Du bör t.ex. skicka in din gymnasieexamen (eller motsvarande) samt handlingar som på ett övertygande och verifierbart sätt påvisar din yrkeserfarenhet (t.ex. tjänstgöringsintyg, intyg från uppdragsgivare och dylikt). Det ska tydligt framgå vad du arbetar/har arbetat med, hur länge och i vilken omfattning/tjänstgöringsgrad. Observera att CV i sig inte anses påvisa dina erfarenheter, utan bör i så fall kompletteras med intyg från arbetsgivare/uppdragsgivare eller andra handlingar som verifierar det som står i ditt CV.

Man kan antingen skanna in eller fotografera handlingar med sin mobil för att kunna bifoga dokumenten digitalt. Var noga med att alla uppgifter syns tydligt och att alla sidor är med.

Reell kompetens

Om du saknar betyg eller andra handlingar som styrker din behörighet, men ändå anser att du har de förkunskaper som krävs, kan du åberopa reell kompetens. Det innebär att du bevisar att du har kunskaper som motsvarar de behörighetskrav som ställs. Du kan ha skaffat dem genom andra studier, arbetslivserfarenhet, ideella engagemang eller på något annat sätt. Om du åberopar reell kompetens ska du alltid fylla i och skicka med en kompetenskartläggning med eventuella bilagor. Klicka här för att ladda ner blanketten: https://www.myh.se/yrkeshogskolan/for-utbildningsanordare/validering-och-reell-kompetens/stodmaterial

Urval

Detta händer när du lämnat in din ansökan:

 • Först kontrolleras att du har den behörighet som utbildningen kräver. Det kan hända att du behöver komplettera din ansökan och du får då meddelande via yh-antagning.se från skolan. Det är viktigt att du bevakar din mejl och läser skolans meddelanden.
 • Om det är fler behöriga sökanden än vad det finns utbildningsplatser görs ett urval, där de sökande rangordnas baserat på yrkeserfarenhet (omfattning och relevans för utbildningsområdet).
 • En antagningslista skapas och ca 20 sökande erbjuds plats på utbildningen. Resterande behöriga sökanden blir reserver. Beskedet om antagning kommer någon gång i september. De som blir antagna till utbildningen har ett antal dagar på sig att tacka ja till sin plats. Om antagna sökanden tackar nej, eller inte svarar i tid, erbjuds platsen till reserverna i tur och ordning efter antagningslistan.