Katja Sohlman

Lärare

Katja Sohlman är tjänstledig under 2019-2020.

Katja Sohlman har sin bakgrund inom litteraturvetenskap och idéhistoria och har mångårig erfarenhet från förlagsbranschen som förläggarassistent, lektör och främst redaktör. 

”Läsning är del av författandet, en metod att aktivera sin världsbild och sitt språk. Via den gemensamma läsakten kan de skrivande få syn på sin berättelses särprägel och strävan.”

Katja Sohlman

Katja Sohlman


Ring Katja Sohlman på 08-789 42 00

Mejla Katja Sohlman direkt@folkuniversitetet.se