Clara Diesen

Lärare

Clara Diesen undervisar i dramatik på Skrivarlinjen och i dramatik och poesi på Skrivarlinjen distans.

Clara Diesen är dramatiker, performanceartist, poet och regissör. Clara har lång erfarenhet av att arbeta med teater och har skrivit sju pjäser varav fem regisserats av henne själv, av vilka kan nämnas: Falling Water som gavs på Elverket 2003 (där hon ingick i Elverkets/Dramatens dramatikergrupp) och Monolog som sattes upp på Teater Galeasen 2007.

Clara Diesen är även verksam som poet och har gett ut tre diktsamlingar på Albert Bonniers förlag, varav den senaste var När du är som yngst, 2010. Hon är även utbildad som copywriter på Berghs School of Communication, medverkar återkommande i P1:s Tankar för dagen och är verksam som skrivarcoach.

Clara Diesen

Clara Diesen


Ring Clara Diesen på 08-789 42 00

Mejla Clara Diesen direkt@folkuniversitetet.se