Clara Diesen

Lärare

Clara Diesen undervisar i dramatik på Skrivarlinjen och i dramatik och poesi på Skrivarlinjen distans.

Clara Diesen, dramatiker, författare och regissör. Clara har lång erfarenhet av att arbeta med teater och har skrivit sju pjäser varav fem regisserats av henne själv, av vilka kan nämnas: "Falling Water" som gavs på Elverket 2003 (där hon ingick i Elverkets/Dramatens dramatikergrupp) och "Monolog" som sattes upp på Teater Galeasen 2007.

Clara Diesen är även verksam som författare och har gett ut tre diktsamlingar på Albert Bonniers förlag, varav den senaste var "När du är som yngst", 2010. Hon är även utbildad som copywriter på Berghs School of Communication och verksam som skrivarcoach.

Clara Diesen

Clara Diesen


Ring Clara Diesen på 08-789 42 00

Mejla Clara Diesen direkt@folkuniversitetet.se