Clara Diesen

Lärare

Clara Diesen är texthandledare och workshopledare på Skrivarlinjen projekt.

Clara Diesen är dramatiker, performanceartist, poet och regissör. Clara har lång erfarenhet av att arbeta med teater och har skrivit åtta pjäser varav sex regisserats av henne själv, av vilka kan nämnas: Falling Water som gavs på Elverket 2003 (där hon ingick i Elverkets/Dramatens dramatikergrupp), Monolog som sattes upp på Teater Galeasen 2007 och Planetarium som sattes upp på Aliasteatern 2021.

Clara Diesen är även verksam som poet och har gett ut tre diktsamlingar på Albert Bonniers förlag, varav den senaste var När du är som yngst, 2010. Hon är även utbildad som copywriter på Berghs School of Communication, medverkar återkommande i P1:s Tankar för dagen och är verksam som skrivarcoach.