Balsam Karam

Texthandledare

Balsam Karam är texthandledare på Skrivarlinjen.

Balsam Karam är författare och bibliotekarie. Hon har gått Biskops Arnös författarskola samt studerat Litterär gestaltning vid Göteborgs universitet.

"Skrivandet är för mig ett väldigt viktigt sätt att tänka och hjälper mig att förstå världen"

Balsam Karam

Balsam Karam


Ring Balsam Karam på 08-789 42 00

Mejla Balsam Karam direkt@folkuniversitetet.se