Vanliga frågor om prövning

En prövning innebär studier på egen hand utan handledning från lärare.

Flicka dricker ur röd mugg

Prövningen omfattar hela kursen och dina kunskaper bedöms utifrån Skolverkets fastställda kunskapskrav i kurs och ämnesplaner Det kan även ingå laboration, inlämningsuppgifter och muntliga uppgifter/prov. Det sammanlagda resultatet av dessa uppgifter/provet utgör ditt betyg.

Vad krävs för att göra en prövning på Komvux Folkuniversitetet?
- För att göra en prövning måste du vara 20 år eller ha slutbetyg från gymnasieskolan.
- Du ska vara folkbokförd i någon av följande kommuner: Botkyrka, Huddinge, Nykvarn, Salem, Södertälje.
- Du som tidigare har fått F kan göra en prövning för att få ett betyg mellan E-A.
- Du som redan har E eller ett högre betyg i en kurs men vill höja ditt betyg.
- Du som inte har läst kursen tidigare men vill ha ett betyg.

Tips för att lyckas med din prövning

Min kommun finns inte med i listan, kan jag göra en prövning hos er ändå?
- Nej. Om din kommun inte finns med i listan ovanför kan du inte göra en prövning hos oss på Komvux Folkuniversitetet. Se vilka skolor som just Vuxenutbildning i din hemkommun samarbeterar med och kontakta dem vidare för att se om du kan göra en prövning. 

Hur många kurser kan jag göra prövning i per prövningstillfälle?
- Du kan endast göra prövning i en kurs per prövningstillfälle.

När kan jag göra en prövning på Folkuniversitetet?
- I kolumnen uppe till höger på denna sida ser du vilka prövningstillfällen vi har och anmälningstiden. 
Observera
att anmälan kan stängas tidigare då vi har ett begränsat antal platser.

Hur anmäler jag mig till en prövning?
- Längre ned på denna sida hittar du information om hur du gör för att anmäla dig till en prövning. Observera att du endast kan anmäla dig till prövning då anmälningsformuläret är synligt och ansökan är öppen.

Vilka kurser kan jag göra prövning i?
Engelska 5
Engelska 6
Matematik 1a, 1b och 1c
Matematik 2a och 2b
Matematik 3b
Naturkunskap 1a1, 1a2, 1b och 2
Historia 1a1, 1a2 och 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1, 1a2 och 1b
Svenska 1-3
Svenska som andraspråk 1-3

Jag har missat att ansöka till prövning. Tar ni emot sena ansökningar?
- Nej. Har du missat att ansöka till prövning inom ansökningstiden så får du söka till nästkommande prövningstillfälle.

Har ni några restplatser till prövning?
- Nej, vi har inte restplatser till prövning.

Planering
Tänk på att du ska göra en prövning i en hel kurs och att du kan behöva lägga extra mycket tid på studierna inför din prövning. Börja studera innan själva prövningstillfället! Du kan genom att använda dig av lämplig kurslitteratur för kursen samt se kunskapskraven och ämnesplanen i kursen på skolverkets hemsida förbereda dig för prövningstillfället.

Inlämningsuppgifter 
I flera kurser ingår det att lämna in minst en skriftlig inlämningsuppgift. Information om vad den/de skrifliga uppgifterna ska innehålla får du ungefär 4 veckor innan ditt prövningstillfälle.

Muntlig presentation
I flera kurser ingår att du ska göra en muntlig presentation. Instruktioner och tid för detta får du ungefär 4 veckor innan prövningstillfället. 

Hur får jag ut mitt betyg?
Efter att du gjort din prövning hos oss Komvux Folkuniversitetet så skickar vi betyget till Vuxenutbildningen i din hemkommun. 2-3 veckor efter prövningstillfället kan du beställa ut ditt betyg via Vuxenutbildningen i din hemkommun. Folkuniversitetet utfärdar inga betyg. 
* Om Vuxenutbildningen i din hemkommun är anslutna till betygsdatabasen överförs per automatik ditt betyg till antagning.se. 
* Om Vuxenutbildningen i din kommun inte är anslutna till betygsdatabasen måste du själv ladda upp ditt betyg till antagning.se