Affärstyska

Här hittar du kurser affärstyska och yrkesinriktade språkkurser i tyska utomlands för dig som använder språket i affärs- och yrkessammanhang. Vi har även specialinriktade tyska språkkurser för olika yrkeskategorier, till exempel fortbildning för lärare.

hitta kurser i affärstyska här för dig som använder tyska i arbetet

Tyskland och Sverige har bedrivit handel ända sedan hansatiden och idag är Tyskland ett av Sveriges största handelsländer. Det är en stor fördel att kunna kommunicera på tyska i affärssammanhang. Det finns även företagskulturella skillnader som kan vara bra att känna till när man gör affärer med tyska företag. Du kan läsa affärstyska i Wien och Berlin. I Wien erbjuds även fortbildningskurser för lärare.

hitta kurser i affärstyska här för dig som använder tyska i arbetet

Fler affärsspråk & andra kurser