Affärsfranska utomlands

Kurser affärsfranska och yrkesinriktade språkkurser i franska utomlands passar dig som använder språket i affärs- och yrkessammanhang. Vi har även specialinriktade franska språkkurser för olika yrkeskategorier, till exempel fortbildning för lärare.

hitta kurser i affärsfranska utomlands här

Utveckla dina språkliga verktyg för att lättare kommunicera i affärssammanhang och även förstå företagskulturella skillnader. Affärsfranska kan du läsa i Aix-en-Provence och i Paris. I Paris kombineras gruppundervisningen i standardkursen med 6 individuella lektioner med affärs- eller yrkesinriktning där du kan påverka innehållet efter ditt eget yrkesområde. Affärsfranska i Aix-en-Provence riktar sig till chefer och ansvariga inom olika affärsområden och syftar till att förbättra förmågan att uttrycka sig på franska i yrkeslivet. I Aix finns även lärarkurser.