Läs affärsspråk utomlands

Här hittar du affärsspråk och yrkesinriktade språkkurser utomlands för dig som använder språket professionellt. Du får träna på fraser och facktermer så att du kan uppträda professionellt i affärssammanhang. Här hittar du även specialinriktade kurser för olika yrkeskategorier, till exempel fortbildning för lärare. Kurserna i affärsspråk passar dig som vill läsa yrkesinriktade språkkurser utomlands.

Många av våra skolor erbjuder gruppkurser med en specifik inriktning, ofta i affärsspråk men även specialkurser för vissa yrkesgrupper som språklärare och ingenjörer. Dessa kurser riktar sig till dig som använder språket i ditt arbete. Ibland är kursen kombinerad med en allmän språkkurs, ibland är den enbart affärs- eller yrkesinriktad. Du får bland annat träna på fraser och facktermer så att du kan uppträda professionellt i affärs- och yrkessammanhang samt umgås ledigt med dina utländska kollegor. Här är grupperna oftast mindre och kurslängden begränsad till en eller två veckor. För de här kurserna krävs vissa förkunskaper i språket.

Två personer vid datorer diskuterar affärsspråk vilket går att läsa på språkkurs utomlands