Vi är medlem i ASR

Internationella Skolorna är medlem i och reviderad av ASR. Medlemsföretag i ASR har lång erfarenhet av språkutbildning inom näringsliv och offentlig förvaltning, hög kvalitet, professionella lärare och en fungerande organisation. Detta innebär trygghet för köparen.

ASR, Auktoriserade Språkutbildares Riksorganisation är en organisation för anordnare av företagsanpassade utbildningar i språk. Syftet är att verka för ökad kvalitet inom språkutbildningen samt föra fram språkfrågornas betydelse i ett globalt arbetsliv.

ASR har skapat ett kvalitetsdokument baserat på relevanta kriterier för kvalitetsarbete inom språkutbildning. I vårt arbete har vi främst haft EAQUALS (The EUROPEAN ASSOCIATION for QUALITY LANGUAGE SERVICES) och dess PAN-EUROPEAN INSPECTION SCHEME FOR FOREIGN LANGUAGES, som inspirationskällor. Kvalitetsdokumentet, Q 3000, omfattar en detaljerad beskrivning av marknadens relevanta kvalitetskrav inom yrkesinriktad språkutbildning för näringsliv och offentlig förvaltning.

På ASR:s hemsida kan du läsa mer om kvalitetsdokumentet samt få tips och råd om hur du går tillväga när du ska köpa språkutbildning till ditt företag eller organisation.