Affärsspanska utomlands

Här hittar du kurser affärsspanska och yrkesinriktade språkkurser i spanska utomlands för dig som använder språket i affärs- och yrkessammanhang. Vi har även specialinriktade spanska språkkurser för olika yrkeskategorier, till exempel fortbildning för lärare.

hitta kurser i affärsspanska här för dig som använder spanska i yrket

Affärsspanska kan du läsa i Spanien och Mexiko. Vissa inriktar sig mot ett specifikt område som utbildning, handel eller sjukvård medan andra kurser kombinerar allmän spanska med individuella lektioner där man skräddarsyr upplägget efter behov och yrkesinriktningen. I Málaga erbjuds affärsspanska för chefer och verksamhetsledare. Välj den kurs som passar just dig.

Fler affärsspråk & andra kurser