Ambassadörer för Europa

Senast ändrad

Liv Rosendal och Tuvalisa Wigardt är två av Kungstensgymnasiets juniorambassadörer. De har nyligen kommit hem från en studieresa i EU:s högkvarter i Bryssel. En resa med syftet att få en förståelse för EU som organisation. Den viktigaste uppgiften för juniorambassadörerna är att få andra ungdomar att engagera sig i EU-frågor. Just nu jobbar de stenhårt med att få upp intresset inför valet till Europaparlamentet i maj 2019.

Juniorambassadörer höstterminen 2018

Berätta vad ni gjorde i Bryssel?
– Vi besökte EU-kommissionen, Europaparlamentet, Sveriges ambassad i EU, Region Stockholms Europakontor samt Parlamentarium (Europaparlamentets besökscentrum). Det var väldigt lärorikt och intressant att få se hur arbetet går till i praktiken. Det blev också tydligt hur komplext allting är och att det är svårt att förklara om man inte har varit där, berättar Liv Rosendal, som går andra året på samhällsvetenskapsprogrammet.

Vad är det bästa ni har med er från resan?
– All ny kunskap. Vi lärde oss otroligt mycket om hur allt hänger ihop och hur man som ung och engagerad kan ta sig in i EU. Vi fick många intressanta och lärorika diskussioner med högt uppsatta personer inom EU, men även en fantastisk gemenskap med andra elever och lärare. Nu känner jag mig ännu mer motiverad och vill engagera mig ännu mer för att i framtiden kunna arbeta inom EU i Bryssel. Ett mål som jag nu ser som en konkret möjlighet, säger Tuvalisa Wigardt, som även hon går på samhällsvetenskapsprogrammet.
– Tidigare har det känts väldigt långt bort, men det behöver det inte alls vara. Att ha varit juniorambassadör kan nog öka våra chanser, trots att konkurrensen är hård, tillägger Liv.

Juniorambassadörernas främsta uppgift är att engagera andra elever i EU-frågor och att informera om varför EU är viktigt för Sverige. Andra uppgifter är att hålla i skolvalet och EU-valet, att representera skolan på gymnasiemässan och Öppet hus, samt att uppdatera skolans sociala medier kring EU-frågor.

– Tillsammans med våra lärare jobbar vi också för att Kungstensgymnasiet ska bli en av Europaparlamentets certifierade ambassadörsskolor. Vi ser även till att stärka den Europaprofil som skolan har, berättar Liv.

Hur kan man motivera andra ungdomar till att bli intresserade av EU-frågor?
– Jag tror personligen att när ungdomar förstår hur viktigt det är med EU och hur pass mycket det faktiskt påverkar Sverige, så kommer fler att engagera sig, säger Tuvalisa. Genom till exempel intressanta seminarier och föreläsningar och andra aktiviteter kan vi informera och motivera.
– Så mycket som 90 procent av vår lagstiftning kommer från Europaparlamentet, inflikar Liv. Det är en självklarhet att man röstar i riksdagsvalet och på samma sätt anser jag att det är en självklarhet att man ska rösta i Europaparlamentsvalet. Det budskapet är något jag vill föra vidare!

Liv och Tuvalisa är båda helt överens om att flyktingfrågan och klimatfrågan är de viktigaste frågorna i Europaparlamentsvalet i maj 2019. De tycker inte att det är acceptabelt att medlemsländer i EU ska kunna säga nej till att ta emot flyktingar. Utan istället borde länderna samarbeta för att tillsammans hjälpa de människor som tvingas fly från sina hemländer. Att klimatpolitiken måste prioriteras ser båda som livsviktigt.

– Om vi inte åtgärdar och förebygger de klimatförändringar som håller på att ske, så kommer vi snart inte att ha någon planet att leva på. Många av problemen vi har idag grundar sig i klimatet och utsläppen av växthusgaser, menar Liv.

Har ni några tips till den som vill engagera sig i EU-frågor?
– Gå in på hemsidan denhärgångenröstarjag.eu. Där kan du skapa ett konto och välja vilka frågor du tycker är viktigast. Då kommer du att få mejl om aktuella evenemang. Syftet med sajten är att engagera fler till att rösta i Europaparlamentsvalet i maj 2019, berättar Liv.
– Du kan också engagera dig som juniorambassadör. Då får du möjlighet till en EU-utbildning och ett certifikat, som kan hjälpa dig att ta dig in i EU-världen, säger Tuvalisa avslutningsvis.


Om KSG:s juniorambassadörer
Kungstensgymnasiet är sedan maj 2018 en del av Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram som ska ge ungdomar aktiva kunskaper om EU och europeisk parlamentarisk demokrati. Tanken är att elever och lärare som har slutfört programmet ska veta vilka möjligheter deras europeiska medborgarskap erbjuder samt vara medvetna om Europaparlamentets roll i det europeiska beslutsfattandet. Skolan har 14 juniorambassadörer som arbetar med att marknadsföra skolans EU-infopoint – ett informations- och aktivitetsställe som är inriktat på Europa och de europeiska institutionerna. Ambassadörerna ska även planera för EU-debatter och ett EU-quiz, samt arrangera/organisera Europaparlamentsvalet den 9 maj. Stay tuned!