Nystartad miljögrupp ska få KSG mer hållbart

Senast ändrad

Tåg i stället för flyg till utlandspraktiken och bättre källsortering är frågor som nystartade Miljögruppen på Kungstensgymnasiet arbetar för att få igenom. Eleverna Henry Sjöberg och Alva Winberg är två av gruppens deltagare. De hoppas att deras engagemang kan få fler elever att bli intresserade av miljöfrågor.

På fotot syns Kungstensgymnasiets elever från vänster: Alva, Marja, Karin, Ester, Louise och Henry.

– Klimatkrisen gör miljön till ett problem överordnat i princip allt annat. Inga andra framsteg spelar någon roll i längden om jorden blir obeboelig om 50 år. Det spelar inte riktigt någon roll hur välplanerad din stad är om den ligger en meter under vatten, säger Henry Sjöberg, som går tredje året på samhällsvetenskapsprogrammet.

Gruppen kallades först för Tåggruppen och startades på initiativ av elever för att utforska just det som länge var gruppens huvudfråga – att undersöka möjligheterna att ta tåget i stället för flyget till utlandspraktiken i trean.

– Som det ser ut nu så har vi lyckats lösa tåg till Düsseldorf och vi jobbar vidare med tåg till Barcelona och Aix-en-Provence, säger Alva Winberg hoppfullt. Även hon går i årskurs tre på samhällsvetenskapsprogrammet.

Kan ni berätta lite mer om vad Miljögruppen gör?

– Miljögruppen jobbar med att se över områden där Kungstensgymnasiet kan bli mer hållbar och miljövänlig. Vi arbetar för förändringar som skulle innebära att skolan minskar sitt klimatavtryck. Vi tar ett område i taget där vi ser hur vi skulle kunna gå till väga för att ge en mer miljövänlig lösning, säger Alva.

– Arbetet sker på våra miljömöten där vi möts över en fika och diskuterar och brainstormar åtgärder som skulle kunna göra skolan mer miljövänlig. Vi söker lösningar för att genomföra våra idéer i praktiken med hjälp av skolledningen. På vårt senaste möte pratade vi bland annat om hur man skulle kunna få till en bättre källsortering i skolan och har nu en dialog med skolledningen om detta. I framtiden hade jag personligen gärna sett att vi fokuserar på sätt som skolbyggnaden kunde bli mer energieffektiv, inflikar Henry.

– Genom att ta ett område i taget så gör vi mer och mer och kommer längre och längre med att göra KSG lite mer hållbart, säger Alva.

Just nu består miljögruppen av sju elever; tre från årskurs tre och fyra från årskurs två. Ofta är även engelska- och geografiläraren Linnea Sandqvist och programrektorn Wendy Mercier med på mötena och agerar länk mellan elever och skolledning samt hjälper till att boka möteslokal.

Hur tror ni att man kan engagera fler unga människor i klimatfrågan?

– Jag tror att det viktigaste är att påvisa de faktiska konsekvenser som den globala uppvärmningen orsakat redan idag. Det blir mycket svårare att engagera folk om man bara ser till de (förvisso grövre) konsekvenser som kommer i framtiden än om man kan visa hur det påverkar en själv redan idag, säger Henry.

– Jag tror att olika engagemang, som denna miljögrupp, som är nära oss och vår vardag är ett bra sätt att engagera unga i miljöfrågan. Genom att påverka och förändra den skola som vi går i känner jag personligen att man börjar med att göra något som man kan och har viss kontroll över. När man börjar på en "mindre" nivå som ligger en nära kan man sedan utveckla och påverka miljön i stort, säger Alva.

Både Alva och Henry hoppas att fler på skolan vill engagera sig i klimatet och välkomnar fler elever till Miljögruppen.

Varför är det viktigt att tänka på miljön?

– Miljön är något som påverkar oss alla och spelar en mycket viktig roll för mänskligheten. Genom att värna om miljön och vår planet så värnar vi om oss själva och vår framtid samt allt liv på jorden. Om vi inte har en fungerande planet (som är vid liv) så kommer det innebära stora konsekvenser för oss alla, vi ser redan en del av dessa konsekvenser idag. Därför tycker jag att miljön är otrolig viktig och något som bör prioriteras av varenda en, säger Alva med eftertryck.