De lär sig debattera som proffsen

Senast ändrad

Debattspelen är ett projekt som syftar till att ge unga på gymnasiet lust och konkreta verktyg för att delta i samhällsdebatten. Under hösten har fem gymnasieelever från Kungstensgymnasiet drillats av experter i argumentation, debatt och retorik, för att slutligen tävla mot andra skollag. Vi har pratat med två av eleverna som deltog i säsongens Debattspel – Engla Boukari och Elin Dyren.

Engla och Elin

Vad är Debattspelen för någonting?
 – Debattspelen är en tävling för skolungdomar där man debatterar i lag mot andra skolor. Det ingår träningsläger, gruppspel och finaltävlingar. Alla lag får sin egen coach som hjälper laget att förbereda sig inför tävlingarna. Under träningslägren jobbar man med gruppen, och man får lära sig grunderna i argumentation av en professionell debattör, berättar Elin Dyren, som går andra året på Samhällsvetenskapliga programmet inriktning beteendevetenskap på Kungstensgymnasiet. (Till höger på bilden.)

Vad fick ni lära er på Debattspelen?
 – 
Vi fick lära oss allt från debattekniker till argumentation och konsten att tala. Det var många föreläsningar och praktiska övningar under utbildningen. Efter föreläsningarna fick vi praktisera det vi hade lärt oss genom små "minidebatter". För varje gång vi hade en minidebatt så blev vi mer och mer säkra på att argumentera inför okända människor (eller andra (?)), säger Engla Boukari, som även hon går på samhällsvetenskapsprogrammet.

Elin tillägger:

 – Jag lärde mig mycket om hur man ska organisera sitt tal för att på ett trovärdigt och sakligt sätt kunna övertyga andra om sin mening och få folk att lyssna. Jag lärde mig också mycket praktiskt om kroppsspråket, och hur man ska bete sig för att verka trovärdig. Tillsammans med coachen fick vi i vårt lag även möjlighet att gå in på individuella frågor. Till exempel lärde jag mig att hantera min scenskräck inför finalen.

Svårast debattera inför främmande publik
Både Elin och Engla tycker att det var en stor utmaning att faktiskt våga gå upp på en scen och debattera framför en främmande publik. Att man fick ett helt nytt ämne tilldelat var inte heller det enklaste.

 – Det kan vara relativt enkelt att debattera om något man brinner för, men när man blir tilldelad ett ämne som man kanske inte har någon som helst koll på eller som man absolut inte kan tänka sig att stå bakom, så blir det en betydligt större utmaning, menar Engla.

– Under själva tävlingarna hade alla lag väldigt kort tid på sig att förbereda sig inför det vi skulle säga. Vi hade 30 minuter på oss från det att vi fick reda på ämnet tills tävlingen startade. Det blev en stor utmaning att behålla lugnet under tävlingen och tänka på alla tips man fått tidigare, tillägger Elin.

Kommer ni att ha nytta av kunskaperna ni fick under utbildningen?
 – 
Ja absolut! Jag trodde aldrig att jag skulle klara av en tävling i debatt! Nu känns det skönt att veta att jag har en grund och tekniker för att få fram det jag vill ha sagt. Det tror jag att jag kan ha nytta av både på framtida arbetsplatser och i andra situationer när jag blir äldre, säger Elin.

 – Jag lärde mig att sätta mig in i helt nya ämnen och argumentera för nya ståndpunkter. Under utbildningen var det mycket nytt vi fick lära oss, som vi kan använda i framtida debatter, men vi lärde oss även mycket som vi kan ha nytta av i livet i allmänhet, berättar Engla.

Slutligen, hur gick det för Kungstensgymnasiet i Debattspelen?
– Vi kom till kvartsfinal, avslutar Elin.

Om Debattspelen
Debattspelens syfte är att ge unga på gymnasiet lust och konkreta verktyg för att delta i samhällsdebatten. Projektet äger rum både i skolan och på fritiden och består av tre delar: Lektioner, träningsläger och tävling. Läraren anmäler sin klass till Debattspelen, som sedan levererar färdiga lektioner och lärarhandledning. Fem elever från varje anmäld skola väljs ut till ett träningsläger där debattproffs hjälper de utvalda att utvecklas ytterligare. I slutet av terminen hålls tävlingen på en stor scen i Stockholm där lagen debatterar mot varandra med ära och priser på spel. Debattspelen finansieras av Allmänna arvsfonden och är ett samarbete mellan Sveriges Ungdomsråd och Kulturhuset Stadsteatern. Källa: debattspelen.se