Rutiner bästa tipset för att lyckas med distansstudierna

Senast ändrad

Trots omständigheterna tycker Ellen Skarelius att distansundervisningen på Kungstensgymnasiet fungerar bra, och tekniken går bättre än förväntat. Det svåraste är att skilja på pluggtid och ledighet. Hennes bästa tips för att lyckas med sina studier hemifrån är att skapa egna rutiner.

Svartvit porträttbild av Ellen Skarelius, elev i SA18 på Kungstensgymnasiet. Ellen har glasögon och ler, med hakan vilande i ena handen.

Efter några veckor med undervisning på distans har Kungstensgymnasiets elever fått lov att acceptera omställningen. Coronaviruset utmanar. För att hålla kontakten med de andra eleverna startade de en klasschat på Snapchat.

– Jag har på något sätt vant mig vid situationen. Personligen tycker jag om att vara i skolan, ha lektioner och träffa kompisar. Det är en rutin som har blivit en trygghet, säger Ellen Skarelius, som går andra året på Kungstensgymnasiet samhällsvetenskapliga program.

Vad tycker du är fördelarna med att plugga hemifrån?
– Tyvärr tycker jag inte att det finns några direkta fördelar med distansundervisning, däremot tror jag att många elever, framför allt de som bor långt från skolan, uppskattar att inte behöva pendla till och från skolan.

Vad är nackdelarna?
– Den största nackdelen med undervisning över internet är att det är svårt att skilja på pluggtid och ledighet. För min del resulterar distansundervisningen i att jag tappar mycket disciplin, som jag annars skulle ha haft i skolan. Skolan är bra på så sätt att man får ett miljöombyte.

Vad är ditt bästa tips för att lyckas med distansstudierna?
– Mitt bästa tips för att lyckas med distansundervisning är att skapa rutiner: gå upp i tid, gör dig i ordning, och ät en god frukost.

– Jag hoppas verkligen att skolan kommer igång så snart som möjligt. Jag tror inte distansundervisning är hållbart i längden, jag tror att elever uppskattar tydliga rutiner och där tror jag att skolan har en viktig roll.