Möt KSG:s nya EU-juniorambassadörer

Senast ändrad

En av juniorambassadörernas viktigaste uppgift är att öka engagemanget och intresset för EU på skolan. Från vänster: Alma Zarenoe (SA21), Oliver Westberg (SA21), Amelie Johansson (EK21), Emma Granér (SA21) och Diva Hegazy (EKj21) som poserar på EU-flaggan.

Kungstensgymnasiets EU-ambassadörer poserar på EU-flaggan

Vad är en EU-juniorambassadör?  
– En EU-juniorambassadör är någon som sprider information och kunskap om Europeiska unionen på skolan och ser till att eleverna får ta del av den politik som vi alla påverkas av. Det finns olika utskott som tillsammans arbetar för att få fler att engagera sig i viktiga frågor, säger Diva Hegazy, som går första året på ekonomiprogrammet. 

– Vi jobbar med att stärka EU-perspektivet på skolan, inflikar Amelie Johansson, som även hon går första året på ekonomiprogrammet, och fortsätter:

– Syftet är att öka ungdomars möjligheter att vara delaktiga och ha insyn i beslut som fattas på EU-nivå. Förenklat kan man säga att vi jobbar med att öka kännedomen om EU och EU:s arbete på skolan. Detta gör vi bland annat genom att anordna roliga aktiviteter, quiz och liknande som alla kan ta del av.

Hur kom det sig att just du ville bli EU-juniorambassadör?
– Jag tycker om att engagera mig i föreningar och har en stor passion för EU, internationella samarbeten och politik. Jag har tidigare varit med i Erasmus+ utbytesprogram, vilket gav mig möjligheten att studera och bo i värdfamilj i Italien respektive Polen under två veckor. Jag fick dessutom vara värd för en polsk flicka under två veckor i Sverige. Samarbetet gav mig nya erfarenheter och perspektiv och dessa vill jag använda mig av som juniorambassadör, säger Amelie Johansson.

Diva Hegazy berättar att hon ville bli juniorambassadör redan när hon skulle söka till Kungstensgymnasiet:

– Att få delta i debatter och program tyckte jag lät väldigt roligt, dessutom var jag avundsjuk på de som fick resa till Bryssel på studiebesök. Jag har alltid haft ett stort intresse för politik och det är otroligt spännande att få vara med om något som breddar horisonterna. Samhällskunskap är mitt favoritämne och mitt intresse för EU-relaterade frågor väcktes tidigt. Det ska bli så roligt att få engagera sig ännu mer!

Vad är er viktigaste uppgift?
– Att på ett kreativt och roligt sätt öka engagemanget och intresset för EU genom olika aktiviteter. Som ungdomar tror jag att vi har större inflytande på våra klasskamrater än vuxna, och därför har vi möjlighet att påverka! säger Amelie.

Vad ser du mest fram emot att jobba med som ambassadörer?
– Att få dela med mig av mina kunskaper och komma på idéer för att främja EU-intresset på skolan. Jag älskar att komma på nya, kreativa aktiviteter och ser fram emot att se vad vi kan åstadkomma tillsammans. Det ska bli roligt att få jobba med de övriga ambassadörerna, säger Amelie.

– Jag ser fram emot ny kunskap om EU och hur alla länder i unionen verkligen samspelar. Sen hoppas jag på roliga och intressanta resor för att träffa fler människor och få ta del av nya perspektiv, säger Diva.

Kan vem som helst bli EU-juniorambassadör?
– Absolut! Det viktigaste är att man är intresserad av omvärlden, men man behöver inte vara någon expert. Intresse och engagemang räcker långt, säger Diva.

– Jag skulle säga att alla som är villiga att engagera sig i föreningar och har ett intresse för EU, eller vill lära sig mer om EU, är välkomna att ansöka. Eftersom arbetet sker utöver ordinarie skoltid så krävs det att man faktiskt är genuint intresserad av det, säger Amelie.

Har du något tips till den som i framtiden vill bli EU-juniorambassadör?
– Mitt bästa tips är att vara en trevlig och positiv person att jobba med. Du ska givetvis vara engagerad i arbetet och öppen för att lära dig mer om EU, men det viktigaste är att du är en bra samarbetspartner! säger Amelie.

– Försök vara öppensinnad och vetgirig för nya idéer och diskussioner. Hitta något du känner behöver uppmärksammas, våga fråga, och våga ta plats om du brinner för något, avslutar Diva.