5 bästa studietipsen från vår specialpedagog Ulrika Wik!

Senast ändrad

För att lyckas med dina studier har vår specialpedagog Ulrika Wik sammanställt fem tips.

1. Skapa rutiner: När pluggar du bäst? Var ska du sitta? Hur länge ska du hålla på? Vill du plugga ensam eller tillsammans med någon?2. Planera: Börja i god tid. Planera realistiskt och hållbart. Planera så att du är klar någon dag före deadline. Se till att få tid till roliga saker.3. Ta hjälp: Fråga lärare och be om hjälp ifall du behöver. Plugga tillsammans med dina klasskamrater och hjälp varandra.4. Läs effektivt:• Översiktsläsning: Få överblick över texten genom att läsa sammanfattning, rubriker och bildtexter.• Planera hur många sidor du behöver läsa varje dag för att bli klar i tid.• Djupläsning: Läs noga och tänk/fundera under läsningen. Känner du igen det du läser? Kan du koppla texten till något du läst/sett/hört tidigare?• Anteckna: Skriv stödord/nyckelord/sammanfattning/frågor till texten.• Repetera: Läs igenom dina anteckningar nästa dag och sedan några gånger till.5. Använd lektionstiden: Kom förberedd och ha med allt du behöver till lektionen. Ju mer du gör på lektionen desto mindre behöver du göra hemma!Lycka till!