Träffa oss digitalt – via våra filmer!

Senast ändrad

Vi har spelat in ett antal korta filmer där du får träffa elever och personal för att få en känsla för hur det är att gå på Kungstensgymnasiet. Möt rektorn, programrektorerna, administratören, elevhälsan, elever och lärare i olika miljöer. Välkommen att ”titta in” på skolan digitalt!

Elever på KSG

Vill du veta mer om skolan? Den 6 december och 31 januari har vi Öppet hus, läs mer om det här.