Träffa oss digitalt – via våra filmer!

Senast ändrad

Vi har spelat in ett antal korta filmer där du får träffa elever och personal för att få en känsla för hur det är att gå på Kungstensgymnasiet. Möt rektorn, programrektorerna, administratören, elevhälsan, elever och lärare i olika miljöer. Välkommen att ”titta in” på skolan digitalt!

Elever på KSG

Den 1 februari kan du även besöka vårt digitala Öppna hus. Mer information och länkar hittar du här en vecka innan.