Träffa oss digitalt – via våra filmer!

Senast ändrad

Vi har spelat in ett antal korta filmer där du får träffa elever och personal för att få en känsla för hur det är att gå på Kungstensgymnasiet. Möt rektorn, programrektorerna, administratören, elevhälsan, elever och lärare i olika miljöer. Välkommen att ”titta in” på skolan digitalt!

Elever på KSG

Vill du veta mer om skolan? Den 22 april har vi Öppet hus, läs mer om det här.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Estetiska programmet

Ekonomiprogrammet

Kungstensgymnasiets vision

Personal från elevhälsan: Detta är viktigast i mitt jobb

Kungstensgymnasiets programrektorer har ordet

Elev: Det bästa med Estetiska programmet

Därför lockade Samhällsvetenskapsprogrammet

Ekonomiprogrammet och UF-företag

Kungstensgymnasiets språksatsning