Nya riktlinjer kring smittspridning - uppdaterad information

Senast ändrad

Information om resor
Från och med den 12 mars avråder krisgruppen från icke nödvändiga utlandsresor med flyg för personal och deltagare. Bakgrunden är inte i första hand risken för smittspridning utan risken att vår personal och/eller elever ska hamna i karantän eller andra svårhanterliga situationer i utlandet. Den risken bedömer vi vara mycket hög i nuläget.

Information från 11 mars från krisgruppen
Folkuniversitetet Östs krisgrupp har på morgonen den 11 mars fastställt nya riktlinjer för att förhindra smittspridning efter att ny information kom från Folkhälsomyndigheten på eftermiddagen den 10 mars.

Vi har nu ett nytt läge i samhället, med risk för allmän smittspridning, alltså inte endast smittspridning från personer som varit i de särskilt smittdrabbade regionerna eller personer i deras närhet. Därför gäller från och med nu nya rekommendationer.

Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta (https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/flera-tecken-pa-samhallsspridning-av-covid-19-i-sverige/).
Detta gäller från och med idag även om du inte varit i de smittdrabbade regionerna eller varit i kontakt med personer som varit där.

De här åtgärderna är till för att förhindra att smittan sprids på vår skola.

Information om CSN från 11 mars
Elever blir inte av med CSN-bidraget om man är tvungen att sjukanmäla sig. Först vid högre anmäld frånvaro än 20% på en 5-veckors period behöver vi intyg om godkänd frånvaroanledning från vårdnadshavare, eller föräldrar till hemmaboende myndiga elever, alt. vården.

När ny information från krisgruppen finns publiceras den i denna kanal.

Vänligen,
Karin Lennermark