Nobelpristagare på digitalt skolbesök på Kungstensgymnasiet

Senast ändrad

Onsdag den 16 december fick Kungstensgymnasiet celebert besök av årets Nobelpristagare i ekonomi! Båda ekonomipristagarna, professorerna Paul Milgrom och Robert Wilson föreläste digitalt om hur deras grundforskning förbättrat auktioner i praktiken.

Nobelpristagarna i ekonomi.

© Nobel Prize Outreach
Photo: Elena Zhukova

Eleverna på ekonomiprogrammet och skolpersonal deltog i webbinariet med efterföljande frågestund. Bland frågorna som ställdes av eleverna fanns bland annat "Did you encounter any major setbacks during the research and how did you tackle it?", "Based on your research, what are some common misconceptions about auctions and human behaviour?" och "Because you are researching economics, are you yourself good at running your own private economy?". Det var en spännande och lärorik eftermiddag för både elever och lärare! Besöket arrangerades av Kungliga Vetenskapsakademien (KVA).

Länk till populärvetenskaplig artikel om teorin: https://www.nobelprize.org/uploads/2020/09/popular-economicsciencesprize2020-swedish.pdf

SVT 14 minuter om ekonomipristagarna och om auktionsteorin: https://svtplay.se/nobel-2020-portratten