Fortsatt information om distansundervisning

Senast ändrad

Särskilt schema för torsdag och fredag ligger nu i SchoolSoft.

Inför lektionen blir eleven inbjuden på sin skolmail att delta i Google Hangout Meet (se lathund här).

Har du problem att logga in mailar du vår IT-personal, ksgelevsupport@ksg.se

Lokalerna kommer att vara öppna tills vidare. Elever kan hämta saker i skolan eller be någon annan hämta om hen inte själv kan.

Du kan även komma hit för att få teknisk support på plats eller om du behöver stöd i dina studier. Viss personal kommer fortsatt finnas på plats.