EU-minister Hans Dahlgren besöker Kungstensgymnasiet

Senast ändrad

Hur planerar EU att öka energiproduktionen för att ställa om till en grön framtid? Det är en av frågorna som Kungstensgymnasiets elever ställde till Sveriges EU-minister Hans Dahlgren, när han besökte skolan för en frågestund den 25 oktober.

EU-minister Hans Dahlgren

– En stor del av alla de beslut som fattas i regering och riksdag och ute i kommuner och regioner har sitt ursprung i EU, så det är viktigt att det finns en stor kunskap om EU i Sverige. Jag hoppas kunna bidra till att intressera ungdomar för EU-frågor, och också till att öka kunskapen om vad EU gör. Kanske kan de samtal vi har under mina besök inspirera någon eller några elever till att söka jobb i EU:s institutioner framöver. Fler svenskar behövs där så det skulle vara roligt, säger EU-minister Hans Dahlgren.

Den 25 oktober frågade elever vid Kungstensgymnasiet ut EU-minister Hans Dahlgren i en frågestund på skolan. Eleverna fick i 45 minuter ställa frågor direkt till EU-ministern. Frågestunden är en del av Europaparlamentets digitala EU-skolturné för skolor som deltar i Europaparlamentets Ambassadörsskoleprogram.

– Jag vill gärna besöka alla skolor i Sverige, och har besökt väldigt många digitalt. Nu har pandemiläget underlättat att besöka skolor fysiskt och då var det just Kungstensgymnasiet på tur, säger EU-minister Hans Dahlgren.

– Vi är väldigt glada att erbjuda elever på Europaparlamentets ambassadörsskolor denna unika möjlighet att ställa frågor till ledande beslutsfattare på EU-nivå, säger Markus Bonekamp, chef för Europaparlamentets kontor i Sverige.

Ministerbesöket inledde EU-rollspelsveckan, den 25-29 oktober, på Kungstensgymnasiet. Syftet med projektveckan och rollspelet är att eleverna ska få en fördjupad förståelse om aktuella frågor inom EU, öva sig i kommunikation, kompromisser, diplomati och vikten av demokratiska beslutsprocesser.

– Att utveckla framtidens demokratiska samhällsmedborgare är en central process för Kungstensgymnasiet, och att kunna väva in ett internationellt perspektiv i undervisningen är i linje med skolans internationella profil, säger Amie Kronblad, lärare i samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga ämnen på Kungstensgymnasiet.

– Genom att få träffa och samtala med Sveriges EU-minister kommer våra juniorambassadörer att få inspiration att fortsätta det viktiga arbetet med att lyfta demokrati och EU-frågor på skolan. Att få ta del av perspektiv inifrån Regeringskansliet och EU:s korridorer kommer ge en extra värdefull inblick från verkligheten, också utanför skolans atmosfär, avslutar Amie Kronblad.

Dag: Måndag 25 oktober

Tid: 10.00–11.00
10.00–10.45 Frågestund med EU-minister Hans Dahlgren   

Moderatorer: Markus Bonekamp och Anna Christiansson Roth, Europaparlamentets kontor i Sverige

Plats: Kungstensgymnasiets aula, Kungstensgatan 45 i Stockholm och Europaparlamentets Facebooksida.

Bakgrund: Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram sjösattes i februari 2017 för att sprida kunskap om EU och europeisk parlamentarisk demokrati bland lärare och elever på högstadie- och gymnasieskolor runt om i Sverige. Kungstensgymnasiet är en av 76 skolor i Sverige, och en av 1 500 skolor i EU, som deltar i Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram.