Ordningsregler Internationella Gymnasiet

Här finns Internationella Gymnasiets ordningsregler att ta del av. Ordningsreglerna är formulerade med hjälp av gymnasiets elever.

Ordningsrelger Internationella Gymnasiet struktor och ordning på skrivbord

På Internationella gymnasiet arbetar vi, elever och personal, tillsammans för att skapa en trygg skola med en god lärandemiljö. Ordningsreglerna gäller alla som är verksamma inom skolan, såväl ungdomar som vuxna, och hjälper oss att visa hänsyn för varandra.