Vem var Johannes Hedberg?

Johannes Hedberg var en av dem som tog initiativet till Folkuniversitetet Syd (Kursverksamheten vid Lunds universitet) när han var student vid Lunds universitet.

Johannes Hedberg

Han föddes i Taloda i Indien 1912 och var son till en missionär från Småland. På den tiden ansåg man att barn borde lära sig ett språk i sänder och Johannes första språk blev därför hindi. Engelska lärde han sig vid fem års ålder under en längre vistelse i Los Angeles och svenska först när han kom till Sverige 1919. Han tog studenten i Eksjö och fortsatte därefter att studera engelska, romanska språk och tyska i Lund, där han 1945 disputerade i engelska. Efter några år som lektor i Örebro var han docent och universitetslektor i Göteborg fram till pensioneringen 1977.

Johannes sökte ständigt nya vägar och strävade efter bryta den akademiska isoleringen. Detta gällde inte minst språkundervisningen, som enligt hans mening inte borde inskränka sig till en "mer eller mindre avancerad kyparutbildning" utan måste ges ett litterärt och kulturellt innehåll.

Det var denna grundsyn som präglade hans verksamhet under mer än trettio år. Han skrev också många läroböcker i språk, både för gymnasieskolan och universitetet, och var en flitig medarbetare i tidskriften "Moderna språk".

Inför starten av Johannes Hedbergskolan 1994 frågade vi Johannes om han ville låna sitt namn till skolan. Vårt skäl till att välja just Johannes Hedberg var vår önskan att föra hans tradition vidare: en ständig förnyelse av studiearbetet och en kommunikativ, interkulturell språksyn.