Om du inte är nöjd

Om du har synpunkter på skolan och inte är nöjd vänder du dig i första hand till skolan och skolans rektor. Det är oftast det snabbaste och enklaste sättet att lösa problemen

Om du fortfarande inte är nöjd ska du kontakta huvudmannens klagomålshantering genom att fylla i formuläret nedan/ längre ner på sidan. Dina synpunkter går enbart till Annika Dolk, rektor för Folkuniversitetet Region Syd. Synpunkterna skickas inte till gymnasieskolans rektor eller annan personal på skolan. I sista hand kan du kontakta skolinspektionen.

Lämna synpunkter

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas