Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på skolan och inte är nöjd vänder du dig i första hand till skolan och skolans rektor. Det är oftast det snabbaste och enklaste sättet att lösa problemen.

Om du fortfarande inte är nöjd ska du kontakta huvudmannens klagomålshantering genom att fylla i formuläret nedan. Dina synpunkter går till Marie Andersson, regionchef för Folkuniversitetet Region syd.

Synpunkterna skickas inte till gymnasieskolans rektor eller annan personal på skolan. I sista hand kan du kontakta skolinspektionen.

Lämna synpunkter