Därför ska du välja Johannes Hedberggymnasiet

Det finns många anledningar att välja Johannes Hedberggymnasiet. Skolan är bland annat icke vinstdrivande, har små klasser och nära kontakt med universitetet.

Därför ska du välja Johannes Hedberggymnasiet

Icke vinstdrivande stiftelse 

Skolan drivs av Folkuniversitetet, som är en oberoende stiftelse utan vinstintressen. Överskott återinvesteras alltid i organisationen. Folkuniversitetets styrelse består av representanter från Lunds Universitet, som har nära kontakt med skolledningen.

Nära kontakt med universitetet 

Lunds universitet är en av Folkuniversitetets huvudmän och skolan har därför direkt kontakt med universitetsvärlden. I vårt samarbete ingår studiebesök och besök av gästlärare. Våra studenter fortsätter i mycket hög grad till vidare studier på universitet och högskola. 

Internationella kontakter

Elever som läser moderna språk i årskurs tre gör en studieresa till Paris, Barcelona eller Berlin. Vi har också ett utbyte med en skola i Ungern. Från läsår 2021-2022 och tre år framåt kommer vi att ha ett elevutbyte med skolor i Frankrike, Tyskland, Polen och Turkiet som är finansierat av EU.

Infödda språklärare

Språk är mycket mer än ord. Det märker du när du möter våra lärare i moderna språk som är uppväxta med det språk de undervisar i. Du får en smart genväg till kunskap om hur människor från andra länder tänker.

Små klasser och studiero 

Våra klasser har ca 25 elever, vilket göra alla syns och får möjlighet till individuell hjälp. Små klasser gör att man kommer varandra närmare. Våra elever är studiemotiverade och studieron är mycket god. 

Gratis kvällskurs

Ta chansen att testa något nytt eller fördjupa dig i något du gillar! Som elev hos oss får du en gratis kvällskurs per termin på Folkuniversitetet. Din familj får 20 procent rabatt på kursavgiften. 

Entreprenörsanda

Vi ger dig verktyg som utvecklar din förmåga att ta initiativ, samarbeta, kommunicera och lösa problem. Detta innebär en bra förberedelse för dig som vill arbeta med jobb som ännu inte skapats. På skolan får du lära dig problemlösningsmetoder som används på universiteten i landet, exempelvis PBL - Problembaserat lärande, och POL - Projektorienterat lärande.

Hälsobanken och matkortet

Motion och bra mat ger bättre inlärning. Hos oss får du träna under skoltid utan att bli betygssatt, på den så kallade Hälsobankstiden. Skollunchen äter du på restaurang i stan, där du kan välja mellan över 20 restauranger. Ett utmärkt sätt att få mer energi, bättre hälsa och goda vanor.

Nya lokaler 2021

Hösten 2021 flyttade vi in i helt nyrenoverade lokaler med egen ingång från Södergatan/Gasverkgatan 17 (före detta Nordea). Gångavstånd till Knutpunkten är cirka fem minuter.

Schoolsoft - skolkoll via webben

Allt som gäller skolan och dina studier - betyg, resultat, viktiga händelser  - finns samlat i schoolsoft som elever och målsmän når via webben. 

Tematiska studier och ämnesintegrering

Vi samlar flera ämnen och läser dem i teman. En smart lösning om du hellre vill koncentrera dig på en sak i taget än springa från lektion till lektion.

En egen bärbar dator

På Johannes Hedberggymnasiet jobbar vi med IT-stöd för att underlätta ditt lärande. Därför får du en ny egen bärbar Chromebookdator att använda under dina tre år på skolan, och du får möjlighet att köpa ut den när du tar studenten.

Vill du veta mer?

Vi besvarar alla dina frågor, stora som små. Kontakta oss för att ta reda på mer om våra program, inriktningar, och hur du ansöker. 

Epost: jhg@folkuniversitetet.se
Telefon: 042-38 56 03, 042-21 53 86

Läs mer om våra program