Språkundervisning

På Johannes Hedberggymnasiet kan du välja att studera franska, spanska och tyska. Språk är mycket mer än bara ord. Det märker du när du möter våra språklärare som är uppväxta med det språk de undervisar i.

Språkundervisning på Johannes Hedberggymnasiet

Europeisk Språkportfolio (ESP)

Du får ett dokument, SPRÅKPASS, som du kan ha nytta av när du vill söka jobb utomlands eller kanske när du söker till universitet någonstans i världen.

I språkpasset dokumenteras vilka språk du kan och hur bra du är. Språkpasset är ett gångbart dokument i Europa.

Vad?

Ett sätt att dokumentera vad man kan på olika språk.

Varför?

Grundtankarna i de svenska kursplanerna stämmer överens med grundtankarna i ESP.

  • Internationellt gångbart dokument.
  • Pedagogiska funktionen är viktig.
  • Eleven får struktur i inlärningen.
  • Interkulturella färdigheter betonas.
  • Den praktiska nyttan av språket står i fokus.